Tietojen käsittelystä vastaava taho

GDPR-lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun EU-jäsenvaltioissa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ja muissa tietosuojaa koskevissa asioissa vastuullinen taho on:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com