Edut lyhyesti

  • Raskaiden kuormien automaattinen käsittely (raskaat kuormalavat, tynnyrit, kelat, laatikot)

  • Yrityksen sisäisten materiaalivirtojen joustava ja skaalautuva automatisointi

  • Optimaalinen mukautuvuus dynaamisiin markkinavaatimuksiin

  • Hyvä integroitavuus, yksinkertaiset (IT-)järjestelmävaatimukset

  • Järjestelmän erittäin joustavat mukautus- ja laajennusmahdollisuudet

  • Eri työskentelyalueiden esteetön verkottuminen

  • Hyvä käytettävyys

[---Error_NoJavascript---]