Lisää tehokkuutta ja joustavuutta itseohjautuvilla kuljetusjärjestelmillä

 • Yrityksen sisäisten materiaalivirtojen joustava ja skaalautuva automatisointi

 • Läpivirtausaikojen lyhentäminen pysyvästi

 • Investointi- ja käyttökustannusten pienentäminen

 • Tarvittavat rakenteelliset ovat infrastruktuuritoimenpiteet

 • Pienemmät jatkokustannukset (kuljetusvaurioiden ja virheellisten toimitusten väheneminen)

 • Optimaalisesti mukautettavissa dynaamisiin markkinavaatimuksiin logistiikan alalla

 • Yrityksen oma itseohjautuvien kuljetusjärjestelmien kalusto on koostettavissa yksilöllisesti

 • Erittäin joustava yrityksen sisäisessä keräilyssä

 • Erilaisia tavaroita ja kuorma-alustoja suojeleva ja turvallinen kuljetus

 • Helposti integroitavissa tietotekniseen

Rakenteeseen ja vähäiset järjestelmävaatimukset

 • Entistä parempi ergonomia, optimaaliset materiaalivirrat

 • Entistä parempi käyttövarmuus ja työolosuhteiden koheneminen

 • Käyttömahdollisuus myös haastavissa ympäristöolosuhteissa (pakkasvarastoissa tai vaara-alueilla)

 • Innovatiivinen energiakonsepti (automaattiset ja nopeat lataukset)

 • Erittäin joustava järjestelmän mukautusten ja laajennusten osalta

[---Error_NoJavascript---]