Edut lyhyesti

 • Ei keskitetyn ohjausjärjestelmän tarvetta

 • 50 prosentin kustannussäästö yrityksen sisäisissä kuljetuksissa

 • Helppo käyttää, ei monimutkaista tietotekniikkaa

 • Yksinkertainen kohdeaseman määritys viivakoodikorteilla

 • Skaalautuva ja laajennettavissa oleva konsepti

 • Helppo layoutin muuttaminen

 • Ei kaapelointia kuljetusosuuksilla

 • Ei pneumatiikkaosia

 • Kaikki komponentit toimivat 110–240 V:n yksivaihevirralla tavallisesta pistorasiasta

 • Kustannustehokas

 • Kestävä rakenne ja alhaiset huoltokustannukset

 • Mutkaton käyttöönotto, vähäinen perehdytystarve ja erittäin vähäinen huollon tarve

[---Error_NoJavascript---]