Innovatiivinen ohjaus ilman PLC:tä ja tietokonetta

SSI Autocruiser löytää perille kohteeseen ilman PLC:tä ja materiaalivirran ohjaustietokonetta. Jokaisessa vaunussa on pieni tasku kohdetietokortteja varten. Vaunun kuormaamisen yhteydessä siihen laitetaan esimerkiksi valmiin tavaran varastoon tai lähettämöön ohjaava kohdetietokortti, johon kohde on tulostettu viivakoodina. Viivakoodinlukija lukee kortin koodin kaikissa kiskojen risteyskohdissa, kuten vaihteissa. 

SSI Autocruiserin käyttöönotto on sujuvaa ja edullista. Vaihteiden muuttaminen kiskojen sijoittelun muutostarpeiden tai järjestelmän laajentamisen yhteydessä käy kuin leikiten.

Koska investointikustannukset ovat alhaiset ja kustannussäästö perinteiseen kuljetintekniikkaan verrattuna jopa 50 prosenttia, SSI Autocruiser maksaa itsensä nopeasti takaisin.

[---Error_NoJavascript---]