SSI Carrier -järjestelmän komponentit

  • Carrier-kuljetin: Rulla-adapteri, johon pussit tai vaateripustimet kiinnitetään kuljetettavaksi ja joka tunnistaa tuotteen luotettavasti RFID-sirun avulla.

  • Kiertokuljetin: Kuljetin, joka yhdistää toiminnallisia yksiköitä sekä vaakasuunnassa että tasolta toiselle.

  • Kokoava kuljetin: Joustavasti käytettävä kuljetin tavaroiden kuljettamiseen, keräämiseen, lajitteluun ja puskuroimiseen vaakasuuntaisilla kuljetusosuuksilla.

  • Viistokuljetin: Käytetään suurten korkeuserojen siirtymiin lyhyillä osuuksilla.

  • Vaihde: Yhdyskappale kiertokuljettimen ja kokoavan kuljettimen välillä.

  • Latausasema: Yksittäisten tuotteiden siirto SSI Carrier -järjestelmään.

  • Purkuasema: Tuotteiden vastaanotto ja pakkaus halutussa järjestyksessä.