SSI Rowa

Lääketeollisuuden logistiikkaratkaisuiden on oltava erityisen luotettavia ja joustavia. Kompakti varasto- ja keräilyjärjestelmämme SSI Rowa on ihanteellinen ratkaisu alan tarpeisiin. Se takaa suuren varastointitiheyden, automaattisen varastoinnin ja tilausten nopean läpivirtauksen.

Olemme kehittäneet yhteistyössä kumppanimme BD Rowa® Technologiesin kanssa kahdesta tai useammasta Rowa Vmax® -järjestelmästä sekä yhdestä keskitetystä hihnakuljettimesta koostuvat ratkaisun. Se on integroitavissa olemassa olevaan varastorakenteeseen ja auttaa saamaan investoinnit tuottamaan. Keskuskuljetin optimoi tilausten puskurointimahdollisuudet. Osatilaukset yhdistetään keskuskuljettimella toisiinsa ja luovutetaan kuorma-alustalle täyttöpisteessä. Keskitetty hihnakuljetin takaa siis keräilyn sujuvuuden ja täyttöpisteen nopean läpivirtauksen.

Tilaukseen sisältyvät pakkaukset keräillään Rowa Vmax® -laitteesta kuorma-alustaan siten, että kuorma-alusta ohittaa tilauksen käsittelyn aluksi viivakoodinlukijan, joka tunnistaa ja kohdistaa sen yksiselitteisesti. SSI SCHÄFERin WAMAS®-logistiikkaohjelmiston avulla tilaukset jaetaan asianmukaisille Rowa Vmax® -laitteille. Rowa Vmax® luovuttaa tuotteet läppäjärjestelmän kautta sivuilla oleviin keruukaukaloihin. Tuotteet puskuroidaan ensin niihin ja otetaan sitten varastosta luovuttamalla ne keskuskuljettimen täyttöpisteessä kuorma-alustoihin. Täyttöpisteestä kuorma-alusta siirtyy jatkotoimia varten tarvittavalle keräilyalueelle (manuaalinen keräily, A-Frame jne.).

OPTIMOITU TILAUSTEN PUSKUROINTI KESKITETYN HIHNARATKAISUN ANSIOSTA

Toinen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehittämä ratkaisu on SSI Rowa Order Buffer. Se puskuroi ja täyttää erikorkuisia kuorma-alustoja hyvin pienessä tilassa. Ratkaisu takaa keräilyn sujuvuuden ja täyttöpisteen nopean läpivirtauksen.

 

Edut lyhyesti:

 • Tilaa säästävä: puskurointi ja täyttö pienessä tilassa

 • Rinnakkainen rakenne lyhentää tarvittavaa tilaa

 • Keräily erikokoisiin astioihin

 • 1 keräilyakseli Rowa Vmax® -laitetta kohden

 • Tehokas läpivirtaus täyttöpisteessä

 • Single point of failure -virheiden (SPoF) luotettava vähentäminen

 

 • 14 bucket-astiaa tilausten esikeräilyä varten

 • Yksi keskuskuljetin ja yksi yhteinen täyttöpiste

 • Käyttökohteena etenkin terveys- ja kosmetiikka-ala

 • Innovatiivinen, patentoitu varastointiratkaisu mahdollistaa kuution muotoisten, pyöreiden pakkausten sekä anestesia-aineiden ja jäähdytetyn tavaran keräilyn ja varastoinnin

 • Jopa 700 tilausta tunnissa

 • Modulaarinen ja skaalautuva

 • 1–2 keräilyakselia yhdessä Rowa Vmax® -laitteessa

 • Vähäinen pituuden vaikutus keräilytehoon

 • Ihanteellinen yhdessä A-Framen kanssa

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]