Edut lyhyesti

 • Paperiton keräilyjärjestelmä

 • Puheohjaus

 • Kädet vapaana varastossa

 • Useiden keräilytapahtumien samanaikainen työstö

 • Keräilyn suora yhdistäminen varastonhallintaan

 • Helppo ja mutkaton perehdytys

 • Joustava käyttäjämäärä

 • Helppo mukauttaa tarvittavaan keräilytehoon kausivaihtelun myötä

 • Yhdistettävissä viivakoodinlukijaan ja syöttönäyttöön

 • Tehokkuuden kasvu radiopäätteisiin verrattuna jopa 20 %

 • Skaalautuva ja edullinen ratkaisu