Pick by Light -järjestelmän osat

  • ohjaustietokone, jossa on liityntä ylätason järjestelmään (host, WMS tms.)

  • linjavalvonta (lukumäärä järjestelmän suuruuden mukaan)

  • keräilypaneeli jokaista varastopaikkaa kohden

Keräilypaneeli (pick face) koostuu näyttö- ja hallintayksiköstä, jonka kautta työntekijälle ilmoitetaan keräiltävä kappalemäärä ja jolla määrä kuitataan otetuksi keräilyn tapahduttua. Näytettyä määrää voi korjata kahdella määränkorjauspainikkeella vastaamaan otettua määrää tuotteen varastotilanteen niin vaatiessa.

Pick by Light -järjestelmä on helppo sulauttaa olemassa tai suunnitteilla oleviin keräilymenettelyihin ja -strategioihin. Järjestelmä on tarkoitettu erityisesti pienosahyllystöjen ja kuormalavahyllystöjen yhteyteen.