pick@work parantaa kokoonpanotyön laatua

Vaativassa kokoonpanotyössä on jatkuvasti otettava huomioon taloudelliset tekijät. pick@work-ratkaisumme laajentaa E-Pick-järjestelmää. Se konfiguroidaan kosketusnäytöllä näkyvän lisäosan avulla. pick@work-tekniikan avulla voidaan optimoida yrityksesi työprosesseja parantaen samalla tehokuutta ja laatua. Myös ergonomia ja henkilöstön terveys otetaan aina huomioon.

Valo-ohjattu kokoonpanojärjestelmä maksimoi käsin tehtävän kokoonpanotyön tehokkuuden työpisteessä. Ennalta määritetyt vaiheet ja järjestelmään integroidut kokoonpano-ohjeet auttavat optimoimaan työprosesseja.

Varsinainen innovaatio on se, että järjestelmä linkittää ergonomiset työpisteet pick by light -ratkaisuun ja johdattaa työntekijät näytössä näkyvillä ohjeilla vaihe vaiheelta kokoonpanoprosessin läpi. Työntekijä valitsee tilaukset näytöltä, ja sen jälkeen varastopaikat valaistaan oikeassa kokoonpanojärjestyksessä. Näyttöohjeita täydennetään järjestelmään syötetyillä kuvilla ja piirustuksilla, jotka tukevat työntekijää kokoonpanon eri vaiheissa. Koko työvaihe saadaan tehtyä näkyväksi, virheiden määrä minimoituu ja laatu pysyy korkeana.