Batch Scan and Sort - Monitilauskeräily

Vain vähän tilaa vievä skannaus ja lajittelu

SSI SCHÄFERin Batch Scan and Sort on yrityksille tarkoitettu nopea keino lisätä keräilyn kapasiteettia ja tehokkuutta. Sen avulla tehokkaalla batch pick -menetelmällä kerätyt tuotteet voidaan tallentaa järjestelmään automaattisesti 1D- tai 2D-viivakoodilla, jonka avulla niitä voidaan myös seurata, ja jakaa asiakkaiden tilauksiin.

Järjestelmään kuuluu neljä osa-aluetta. Luovutusasemalla kerätyt tuotteet asetetaan manuaalisesti V:n muotoiselle hihnakuljettimelle. Erittelyn jälkeen ne kulkevat Schäfer Scan Machinen läpi (nopeus 2,0 m/s), joka skannaa jokaisen tuotteen kaikilta kuudelta sivulta kameroilla.

Kun tiedot on käsitelty ja analysoitu, lajittelija laittaa ne synkronisesti vaunuihin ja siirtää ne lajittelun päämäärien mukaisesti tilauslaatikoihin. Lajittelijan monipuolisuuden ja suuren läpivirtauskapasiteetin (4 500 kappaletta tunnissa) ansiosta sitä voidaan hyödyntää varastossa mitä erilaisimmilla alueilla ja toimialoilla sekä mitä erilaisimmissa tehtävissä: tavaroiden vastaanotto, palautukset, tilausten lajittelu – tärkeää on vain se, etteivät tuotteet ole pallon muotoisia, ja niiden koko saa olla enintään 260 x 180 x 180 mm.

Jotta asiakkaan tarpeet voitaisiin täyttää mahdollisimman hyvin, lajittelijan jakajaluiskat ja ohjaus toteutetaan asiakaskohtaisten kuljetettavien tuotteiden mukaisesti.

LISÄÄ TIETOA

1.    Keräily:
Tilaukset keräillään erissä (yksi laatikko sisältää x tilausta) ja siirretään kuljettimella manuaaliseen tai automaattiseen erittelyyn.

2.    Erittely:

Tuotteet otetaan yksitellen erälaatikosta ja asetetaan kuljetinhihnalle, joka vie ne suoraan Schäferin skannauskoneeseen.

3.    Tunnistus:
Tuotteet tunnistetaan nopeudella 2,0 metriä sekunnissa ja dokumentoidaan.

4.    Lajittelun synkronointi:
Lajittelija laittaa tuotteet synkronisesti yksitellen vaunuihin.

5.    Lajittelu:
Vaunut kuljettavat tuotteet lajittelukohteisiin (1 kohde = 1 tilaus) ja luovuttavat tuotteet oikeassa kohteessa. Tuotteet, joiden kohdalla on tapahtunut lukuvirhe tai muu virhe, ohjautuvat virhekohteeseen.

6.    Tilauksen päättäminen:
Jokaisen lajittelukohteen alapuolella on tilauslaatikko, joka vaihdetaan manuaalisesti tai automaattisesti kuljetintekniikalla. Virheelliset tuotteet tai tilaukset ohjataan manuaaliselle jälkitarkastusasemalle.

  • Suurempi keräilyteho

  • Enintään 1 kg:n painoisille tuotteille

  • Sopii tuotteille, joiden mitat ovat 50 x 10 x 10 mm – 260 x 180 x 180 mm

  • Automaattinen ohjaus ja kuvallinen dokumentointi

  • Yksinkertainen integrointi 3D-yhteensopivan lajittelijan avulla

  • Tehokas läpivirtaus: 4 500 kpl/h

  • Tuotteet tunnistetaan kuuden sivun skannauksella (nopeus 2,0 m/s)

  • Lajittelukohteiden lukumäärä asiakkaan tarpeen mukainen

  • Käyttökohteet: Terveydenhuolto ja kosmetiikkatoimiala 

  • Optimaalinen tilankäyttö: Järjestelmä tarvitsee selvästi vähemmän tilaa kuin muut vastaavat järjestelmät.

LATAUKSET

KUINKA VOIMME AUTTAA?