Yksi konsepti – monta voittajaa

Ergonomics@work!®-konseptistamme hyötyvät yrityksesi lisäksi etenkin työntekijäsi ja asiakkaasi.

Työntekijöille koituvat edut

Motivaatio ja työilmapiiri kohenevat. Liiallinen rasitus, terveydelliset haitat ja mahdolliset väsymykseen liittyvät ilmiöt vältetään, kun työpiste voidaan mukauttaa työntekijöiden tarpeisiin. Sama koskee myös työvaiheita.

Asiakkaille koituvat edut

Tilausten nopea käsittely, vähemmän virheitä – esimerkiksi optimoimalla varsinkin tavaroiden vastaanoton työpisteet.

​​​​​​​Yritykselle koituvat edut

Kustannukset pienenevät, seisokkiajat ja virheet minimoidaan, työntekijöiden tuottavuus kasvaa esimerkiksi sen ansiosta, että väsymiseen liittyvät ilmiöt vähenevät. 

Edut lyhyesti:

  • Tuottavuuden kasvu ja laadun paraneminen

  • Ruumiillisen rasituksen väheneminen, työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntyminen

  • Toimivaksi osoitettu käytännöllisyys

  • Selvät kustannushyödyt

  • Tuottamattomien tehtävien väheneminen

  • Virheiden vähentyminen

  • Läpivirtausaikojen lyheneminen

  • Terveydellisten haittojen välttäminen

  • Sairastapausten minimointi