Perusteellinen neuvonta

Yrityksesi kannalta parhaan rakennevaihtoehdon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Neuvomme asiassa mielellämme oman yleis- ja statiikkasuunnittelua, rakenteita ja tuotantoa koskevan asiantuntemuksemme turvin. SSI SCHÄFER on luotettava kumppani, jonka tuotteet ovat turvallinen investointi. Monimutkaisimmatkin järjestelmämme ovat aina laajennettavissa tai muunneltavissa vielä vuosienkin päästä. Hoidamme koko projektinhallinnan korkea- ja pienosavarastojen rakentamisessa – ideasta valmiin järjestelmäkokonaisuuden luovutukseen.

[---Error_NoJavascript---]