Edut lyhyesti

  • Täysin automaattinen toiminta hyllystöhissien tai sukkuloiden avulla

  • Optimaalinen tilan hyödyntäminen: lisää varastotilaa olemassa oleviin rakenteisiin, edullisemmat uuden varaston rakennuskustannukset

  • Lyhyet käsittely- ja toimitusajat verkkokaupan tarpeisiin

  • Suurten nimikemäärien dynaaminen ja tehokas käsittely

  • Eri malleja: valitun kuorma-alustan ja tarvittavan nopeuden mukaan varastointitiheyttä voidaan nostaa tai hyllykustannukset minimoida 

  • Yksi- tai monipaikkavarastointi, eri varastointisyvyyksiä, läpimenokanavien integrointi

  • Useat pystysuuntaiset toimintatasot ja päälletysten järjestetyt hyllystöhissit parantavat tehokkuutta entisestään

     

[---Error_NoJavascript---]