Edut lyhyesti

  • Tilan säästö: 40 % pienempi tilantarve kuin kiinteillä hyllystöillä; 85 % suurempi varastointikapasiteetti samalla pinta-alalla

 

 

  • Tilankäytön optimointi, lisätilaa huoneeseen hyllystöpintojen vapautuessa

  • Reittien optimointi ja lyheneminen yrityksen sisäisissä prosesseissa

  • Taloudellinen vain yhden hyllykäytävän ansiosta (tilan tarpeen väheneminen, kalliiden tilainvestointien välttäminen)  

  • Kolme eri mallia (kiskollinen tai kiskoton järjestelmä kammella tai sähkömoottorilla ja RFID-tekniikalla)

  • Modulaariset laajennusmahdollisuudet

  • Erittäin laadukas

  • Erittäin joustava modulaaristen laajennusmahdollisuuksien ja eri yhdistelmämahdollisuuksien vuoksi

[---Error_NoJavascript---]