Ura SSI SCHÄFERin palveluksessa (Neunkirchen)

Ammatillinen koulutus, opiskelu, harjoittelu ja täydennyskoulutusmahdollisuudet SSI SCHÄFERillä Neunkirc

Tee uraa SSI SCHÄFERillä Neunkirchenissä!

Innovatiiviset teknologiat ja vahva yrityskulttuuri ovat SSI SCHÄFERillä etusijalla. Jokainen työntekijä vaikuttaa niihin omalla koulutuksellaan ja osaamisellaan.

Keskisuurena perheyrityksenä haluamme antaa työntekijöillemme parhaat edellytykset ammatissa kehittymiselle ja täydennyskoulutukselle. Olemme vakuuttuneita siitä, että tulevaisuuteen varautuneen ja menestyvän yrityksen salaisuus piilee hyvin koulutetuissa ja motivoituneissa työntekijöissä. 

Yksilöllisiä kehittymismahdollisuuksia

Meille on hyvin tärkeää, että työntekijämme kehittyvät sekä ammatillisesti että ihmisenä. SSI SCHÄFER Academy on tässä tukena. Tarjoamme työntekijöillemme

 • monenlaisia mahdollisuuksia ammatilliseen kouluttautumiseen,

 • harjoittelujaksoja ja

 • tukea opiskeluun.

 

Teknisen ja liiketaloudellisen ammattikoulutuksen lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus laadukkaaseen täydennyskoulutukseen. Laadimme yhdessä työntekijän kanssa kehityssuunnitelman, joka perustuu työntekijän potentiaaliin, suorituksiin ja tavoitteisiin. Tämän mukaisesti työntekijä saa tukea alakohtaiseen, sosiaaliseen tai johtamiseen liittyvään osaamiseensa. Urakehitystä edistämme monipuolisten koulutusten, johtamiskoulutusten tai ammattiin johtava opiskelun kautta. 

Haluamme osaajia – tuemme osaajia

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden kerätä teoreettisen koulutuksen ohella käytännön kokemusta diplomi- tai lopputyön, harjoittelun tai oppisopimusharjoittelun kautta.

Kaikissa koulutusmahdollisuuksissamme painotamme varsinkin intensiivistä ja henkilökohtaista ohjausta. Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkällä aikavälillä menestyksen avain on jatkuvassa täydennyskoulutuksessa. Jos kiinnostuit ammatillisen kehittymisen mahdollisuudesta kansainvälisesti toimivassa perheyrityksessä, ota selvää, millaisia mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä SSI SCHÄFERillä on tarjolla.

Ammatillinen koulutus SSI SCHÄFERillä

Välitämme ammattiin opiskeleville opintosisällöt aina mahdollisimman käytännönläheisesti. Oppisopimusopiskelijamme ovat mukana konkreettisissa projekteissa eri osa-alueilla niin paljon kuin suinkin mahdollista.

Yksilöllistä tukea

Jos oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijat voivat painottaa valmiuksiensa ja kiinnostuksensa mukaisia työtehtäviä kulloinenkin henkilöstötarve huomioon ottaen.

Koulutuksen jälkeenkin pidämme arvossa työntekijöidemme osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Siksi tarjoamme työntekijöillemme yksilöllisiä täydennyskoulutusmahdollisuuksia, jotka vastaavat myös yrityksemme tarpeisiin. Työntekijät ja yritys määrittelevät näitä tarpeita vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa, joissa tehtyjä sopimuksia sitten toteutetaan.

 

TEE URAA SSI SCHÄFERILLÄ NEUNKIRCHENISSÄ!

Välitämme ammattiin opiskeleville opintosisällöt aina mahdollisimman käytännönläheisesti. Oppisopimusopiskelijamme ovat mukana konkreettisissa projekteissa eri osa-alueilla niin paljon kuin suinkin mahdollista.

 

Yksilöllistä tukea

Jos oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijat voivat painottaa valmiuksiensa ja kiinnostuksensa mukaisia työtehtäviä kulloinenkin henkilöstötarve huomioon ottaen.

 

Koulutuksen jälkeenkin pidämme arvossa työntekijöidemme osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Siksi tarjoamme työntekijöillemme yksilöllisiä täydennyskoulutusmahdollisuuksia, jotka vastaavat myös yrityksemme tarpeisiin. Työntekijät ja yritys määrittelevät näitä tarpeita vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa, joissa tehtyjä sopimuksia sitten toteutetaan.

 

Vain omaan tarpeeseen

Oppisopimuskoulutuspaikkojemme määrä määräytyy yksinomaan yrityksemme keskipitkän aikavälin henkilöstötarpeen perusteella. Haettavissa olevat oppisopimuspaikat esitellään avoimissa työpaikoissamme [link: Avoimet työpaikat].

 

Neunkirchenin-toimipaikassamme on tarjolla oppisopimuskoulutuspaikkoja seuraaville aloille:

 

Tekninen ala:

 • tekninen tuotesuunnittelu

 

Liiketaloudellinen ala:

 • kaupallinen ammattitutkinto, teollisuus

 • kaupallinen ammattitutkinto, huolinta- ja logistiikkapalvelut

 • ohjelmoija sulautettuihin järjestelmiin

 • mediasuunnittelija, digitaalinen ja printtimedia / av

 • varastologistiikan ammattitutkinto

 

Teollisuusammatit:

Kunnossapito

 • käyttötekniikan sähköasentaja

 • kunnossapidon teollisuusmekaanikko

 

Työkalusto

 • muovi- ja kumitekniikan prosessimekaanikko

 • stanssaus- ja muovailutekniikan sekä muottitekniikan työkalumekaanikko

 • koneenkäyttäjä ja prosessinhoitaja

 

Tuotanto

 • tuotantomekaanikko

 • teräs- ja metallialan rakennemekaanikko, hitsaustekniikka

 • päällystystekniikan prosessimekaanikko

Logistiikka

 • varastonhoitaja

 

Lisätietoja tarjonnastamme antaa henkilöstöosasto (Personal(at)ssi-schaefer.com)

SSI SCHÄFER tarjoaa opiskelijoille paljon mahdollisuuksia. Meillä voit yhdistää teoreettisen tietämyksen käytännön osaamiseen riippumatta siitä, opiskeletko duaalimallissa, teetkö töitä opintojen ohessa tai kirjoitatko lopputyötäsi SSI SCHÄFERille. 

 

Kaksoistutkinto

Duaalimallin mukaista kaksoistutkintoa opiskeltaessa SSI SCHÄFERillä suoritettavat käytännön jaksot vaihtelevat korkeakoulussa suoritettavien teoriajaksojen kanssa. Kaksoistutkinnon voi suorittaa monilla mielenkiintoisilla aloilla. Jotta opintosi sujuisivat mallikkaasti, kiinnitämme paljon huomiota tukeen ja opastukseen käytännön jaksojen aikana. Lisätietoja tarjonnastamme antaa henkilöstöosasto (Personal(at)ssi-schaefer.com). 

 

Meillä voit suorittaa seuraavia kaksoistutkintoja:

 

Kauppatieteet

 • taloustiede, painopisteenä keskisuuret yritykset

 • International Business

 

Insinööritieteet

 • logistiikka

 

Rakennusoppi

 • konstruktiivinen koneenrakennus

 

 

Korkeakouluyhteistyö

Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö edistää talouden ja tieteen elinvoimaa pitkäkestoisesti. Tieteelliset impulssit tuovat eloa päivittäiseen liiketoimintaan, ja samalla tieteellisten havaintojen toimivuutta voidaan arvioida käytännön tilanteissa.

Tieteellisten tutkimuskysymysten siirtyminen yritysten arkeen varmistaa elävän vuorovaikutuksen korkeakoulujen ja yritysten välillä ja luo mitä parhaimmat edellytykset tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiselle. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja annamme opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa käytännön harjoittelunsa SSI SCHÄFERillä koko opintojen ajan.

Meillä voit kerätä arvokasta työkokemusta opintojesi ohessa ja ansaita samalla rahaa. Tarjoamme mahdollisuuden soveltaa teoreettista tietämystäsi yrityksemme projekteissa tai avustavissa työtehtävissä itsenäisesti. Annamme joustavat mahdollisuudet opintojen ja työn yhdistämiseen. Lähetä hakemuksesi tarvittavine liitteineen (hakemuskirje, cv, todistukset) mieluiten sähköpostitse henkilöstöosastollemme (Personal(at) ssi-schaefer.com).

Parhaan käsityksen yrityksemme toiminnasta saat harjoittelussa, jonka aikana voit osallistua käynnissä oleviin projekteihimme. Tarjoamme paljon harjoittelumahdollisuuksia niin ammattiin opiskeleville kuin korkeakouluopiskelijoillekin. Haluatko päästä käsiksi kiinnostaviin tehtäviin ja saada kattavan kuvan oman ammattialasi tulevaisuuden näkymistä? Lähetä hakemuksesi liitteineen (hakemuskirje, cv, mahdolliset todistukset) henkilöstöosastollemme (Personal(at)ssi-schaefer.com).

Ovatko opintosi loppusuoralla ja lopputyötä vaille valmiit? Tule meille tekemään diplomityösi tai kandidaatin- tai maisterintutkielmasi. Autamme ydinosaamiseesi liittyvän sopivan aiheen löytämisessä. Voit kehittää tieteellistä osaamistasi projekteissamme käytännönläheisesti, ja saat SSI SCHÄFERin asiantuntijoilta osaavaa ja aktiivista tukea. Kysy, mitä kaikkea SSI SCHÄFER voi tarjota valmistumassa oleville opiskelijoille! Lisätietoja tarjonnastamme antaa henkilöstöosasto Personal@ssi-schaefer.com.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]