Yhteenveto sinulle koituvista eduista:

 • Mukava työ

 • Kansainväliset tehtävät

 • Joustava työaika

 • Jatkuvat jatko- ja täydennyskoulutukset

 • Lisäeläke

 • Maksut työntekijöiden säästöjärjestelmiin

 • Loma- ja jouluraha

 • Työterveyshuolto

 • Etätyömahdollisuus myyntihenkilöstölle

 • Lounasetu

 • Tuki asunnonetsintään

[---Error_NoJavascript---]