Perustamisen jälkeiset vuodet

1937: Mistä kaikki sai alkunsa?

Nykyisin maailmanlaajuisesti toimivan SSI SCHÄFER perustettiin 16. tammikuuta 1937, kun Burbachin silloiseen kaupparekisteriin tehtiin seuraava merkintä: ”Fritz Schäfer – kaikenlaisten peltitavaroiden tehdasmaista valmistusta”. 

1939: Ensimmäiset vuodet kantavat hedelmää

Yritys menestyi jo niin hyvin, että oli rakennettava ensimmäinen suuri tuotantohalli. Jo vuonna 1940 sinne palkattiin 20 työntekijää.