Tekoäly

Tekoäly (engl. artificial intelligence, AI) on tietojenkäsittelyn osa-alue, joka keskittyy älykkään toiminnan automatisointiin. Tekoälyssä tavoitteena on ohjelmoida tietokone siten, että se kykenee käsittelemään ongelmia itsenäisesti, samaan tapaan kuin asianmukaisesti koulutettu ihminen tekisi. Ongelmanratkaisu tarkoittaa sellaisten päätösten tekoa, joilla voidaan muodostaa asianmukainen vaste käsillä olevaan ongelmaan tietyn ajan puitteissa erilaisia tietolähteitä hyödyntämällä (tietokannat, anturit, videokamerat jne.).