Automatisoitu logistiikkaratkaisu vauhdittaa Schoun kasvavaa liiketoimintaa

Tanskalainen Schou on Skandinavian suurin non-food-sektorin tukkuliike. Sen tuotekategorioita ovat kodin ja puutarhan tuotteet sekä vapaa-ajan tarvikkeet ja työkalut, ja asiakaskuntaan kuuluu muun muassa valtaosa pohjoismaisista vähittäismyyntiketjuista sekä ulkomaisia vähittäiskauppoja.

Schou valitsi SSI SCHÄFERin pääurakoitsijaksi uudelle automatisoidulle logistiikkakeskukselleen Tanskan Koldingissa. Valinta kohdistui SSI SCHÄFERiin erityisesti joustavan valikoiman ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan ansiosta. SSI SCHÄFER ehdotti muutamaa ratkaisevaa muutosta uuden varastotilan pohjaratkaisuun, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman tehokas ja kulut optimoitua.

Tähän asti Schou on hoitanut logistiikkansa manuaalisesta varastosta käsin. Yrityksessä tunnistettiin tarve prosessien automatisoinnille, sillä liiketoiminta on kasvussa ja suunnitelmissa on myös liiketoiminnan laajentaminen. Automaatio auttaa säästämään kuluissa ja hyödyntämään nykyisiä tiloja mahdollisimman tehokkaasti. Manuaalisten hyllyjen maksimikorkeus asettuu 12 metriin, kun taas automatisoiduissa varastoissa se on käytännössä rajaton. Heti kun uudet tilat valmistuvat, Schou siirtää sinne koko toimintansa ja varastonsa useasta pienemmästä manuaalisesta logistiikkakeskuksesta.

Uusi rakennus jakautuu seitsemään alueeseen, joissa hoidetaan tuotteiden koko käsittely vastaanotosta asiakastoimituksiin. SSI SCHÄFER toimittaa Schoulle alueista viisi ja siten korkeavarastoon rakentuu kaikkiaan 39 792 varastopaikkaa.

Vastaanottoalueelle asennetaan käärintäkone, jolla kuormalavat kääritään muoviin, ja varmistetaan siten tuotteiden turvallinen siirtely ja säilytys. Kuljetinjärjestelmä vie lavat automatisoituun, 42 metrin korkuiseen korkeavarastoon. Lavoja käsitellään kuudella Exyz-hyllystöhissillä ja varastoidaan tuplasyviin varastopaikkoihin.

Schou halusi SSI SCHÄFERiltä kaksi erillistä lähettämöaluetta – automatisoidun lähetysalueen sekä erillisen alueen kampanjatuotteiden keräilyyn. Kampanjatuotteiden aluetta käytetään jatkossa suurten myyntivolyymien ja erikoiskampanjoiden yhteydessä, ja se on suunniteltu manuaaliseen trukkipoimintaan. Alueella on 60 varastopaikkaa keräilyä varten. Paikat täytetään kuitenkin automaattisesti, jotta vältetään tuotteiden loppuminen keräilyalueelta. Automatisoitu lähetysalue sijaitsee kuljetusautojen noutoportteja vastapäätä ja sisältää seitsemän kuljetinta lähtevien tuotteiden puskurointiin.

SSI SCHÄFERin toimittama uusi varasto palvelee koko toimitusketjun kattavana logistiikkakeskuksena, joka tukee tehokkaasti Schoun liiketoimintaa. Projekti valmistuu ja varasto luovutetaan asiakkaalle kesällä 2023.

Yhteyshenkilö

Anastasiia Benko Marketing Manager Puhelinnumero: +358 44 720 37 40 Sähköposti: anastasiia.benko@ssi-schaefer.com