tools_logimat_hov3768.jpg

TOOLS: SSI SCHÄFERIN LOGIMAT VARASTOAUTOMAATTI TEOLLISUUSKOMPONENTEILLE

TOOLS Finland Oy on käyttänyt vuoden 2017 alusta neljää SSI SCHÄFERIN LOGIMAT®-varastoautomaattia teollisuussektorin pienkomponenttien varastointiin ja keräilyyn. Tavoitteeksi asetettu keräilykapasiteetin 40 prosentin parannus saavutettiin tämän vuoden maaliskuussa, eli vain muutama viikko sen jälkeen, kun automaatiolaitteet otettiin käyttöön.

Alustojen varastointi ja uudelleenvarastointi tapahtuu 25 millimetrin portain. TOOLS Finlandille asennetut integroidut varastoautomaatit ovat noin metriä korkeita, 4,5 metriä leveitä ja 3 metriä syviä. Niissä säilytetään suurin piirtein noin 6 800 pientavaranimikettä, kuten käsityökaluja, muttereita ja pultteja. Nimikkeet sijaitsevat yli 70 keräilyalustalla, joiden enimmäiskuorma on 450 kilogrammaa. Tämä varasto vie nyt vain 54 neliömetriä vaakapinta-alaa lattia pinta-ala ja kattaa 30 prosenttia Kotkan varastotilan nimikevalikoimasta. Kompaktin ratkaisun ansiosta koko varastohuoneen korkeus saatiin niin tehokkaaseen käyttöön kuin mahdollista.

Varastoautomaatteja ohjataan kosketusnäytöltä, jonka helppokäyttöinen ja kielestä riippumaton käyttöliittymä havainnollistaa tiedot selkeillä kuvakkeilla. Näytettävät tiedot sisältävät laitteen tilan ja keräiltävät nimikkeet. TOOLS Finland Oy käyttää myös yhtä tarjolla olevista kolmesta esimääritellystä optiosta, jonka avulla SSI Schäferin varastoautomaatit voidaan mukauttaa helposti erityisvaatimuksiin. Optiot laajentavat perustoiminnallisuutta ja keskittyvät työergonomian, suorituskyvyn ja kunnossapidon kaltaisiin seikkoihin.Valittu paketti keskittyy nopeuteen ja tehokkuuteen ja sisältää keräiltävää nimikettä osoittavanLOGIPOINTER-laserosoitinjärjestelmän. LOGIBARin avulla keruuaikoja voidaan lyhentää,kun käyttöaukon alle asennettu valohavaitsin vahvistaa nimikkeiden poiminnan. Tämä parantaa myös tuottavuutta. Lisäksi käytössä on LOGIPOWER, nopeamman keruun mahdollistava moottori, mikä entisestään lyhentää keräilyn saantiaikoja. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: ratkaisu on tulevaisuuden kannalta kestävä. Jos yhtiön kehittymisen ja kasvun myötä sisälogistiikkaan tarvitaan entistä enemmän suorituskykyä, LOGIMAT-varastoautomaattien määrää voidaan helposti lisätä. Sen lisäksi järjestelmään voidaan myös hankkia toiminnallisia laajennuksia tai liittää erilaisia kuljetin tai vihivaunuratkaisuja.

TOOLS CASE STUDY Finnish

LOGIMAT® varastoautomaatti
tehokkaampaan keruuprosessiin

LUE LISÄÄ
[---Error_NoJavascript---]