A feldolgozás jogalapja

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha Ön hozzájárulását adja a személyes adatai célhoz kötött feldolgozásához és a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történt. Ha az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy kezdeményezéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint. Bizonyos esetekben, pl. az adófizetési kötelezettségek körében, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ennek jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk (1) c) bekezdésében található. Egyes ritka esetekben a feldolgozást az Ön vagy egyéb természetes személy alapvető fontosságú érdekéből végezzük. Ebben a kivételes esetben a feldolgozás alapja a GDPR 6 cikk (1) bekezdés d) pontja. Végül, a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján is történhet. Ebben az esetben az adatkezelés a vállalatunk, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön alapvető állampolgári vagy szabadságjogai. Ha Ön már az ügyfelünk az ilyen jogos érdek előzetesen elfogadottnak tekinthető. Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünknek a napi üzleti tevékenység végzése tekintendő.