Új kollégákat keresünk!

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSI SCHÄFER NÉMETORSZÁG

Köszönjük megtisztelő érdeklődését cégünk, termékeink és szolgáltatásaink iránt, egyúttal szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük, így biztonságban érezheti magát weboldalunk látogatásakor.
Az általános adatvédelmi rendelet és az új BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés számunkra magától értetődő.

Szeretnénk, ha tudná, mikor gyűjtünk adatokat, és hogyan fogjuk felhasználni ezeket az információkat. Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy az adatvédelmi előírásokat mind mi, mind külső szolgáltatóink tiszteletben tartsák.

A személyes adatok az Ön személyazonosságával kapcsolatos információk. Ide tartoznak például: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Ezek az információk mindig az általános adatvédelmi törvény követelményeivel és a cégünkre alkalmazandó egyéb adatvédelmi előírásokkal összhangban kerülnek feldolgozásra.

Weboldalunkon általában nem szükséges személyes adatainak közzététele. Bizonyos esetekben azonban szükség lehet rá, például az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása érdekében.

Ugyanez vonatkozik például tájékoztató anyagok és megrendelt áruk küldésénél vagy egyedi kérdések megválaszolásánál. Ezekben az esetekben értesítjük Önt.

Amennyiben nincs jogalapunk személyes adatainak feldolgozására, kérni fogjuk hozzájárulását.

Ezen túlmenően csak azokat az adatokat tároljuk és dolgozzuk fel, amelyek szükségesek, illetve amelyeket Ön önként ad meg; weboldalunk meglátogatása esetén, automatikusan gyűjtött adatok a következők: pl. IP-cím és a megtekintett oldalak neve, az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer, a látogatás dátuma és ideje, a használt keresőmotorok, illetve a letöltött fájlok nevei.

Amennyiben igénybe veszi szolgáltatásainkat, általában csak azok az adatokat tároljuk, amelyek a szolgáltatásnyújtása szempontjából szükségesek. Amennyiben részletesebb információt kérünk, annak megválaszolása önkéntes. A személyes adatok feldolgozására, kizárólag a kért szolgáltatás teljesítésének érdekében kerül sor, illetve az üzleti vállalkozás jogos érdekeinek védelmében történik.

Weboldalunk felkeresésekor vagy ebben az adatvédelmi irányelvben leírt egyéb feldolgozás útján, az alábbi kategóriákban gyűjthetünk személyes adatokat:

 • Törzsadatok (név, lakcím, stb.)

 • Az Ön által átadott egyéb személyes adatok (személyes érdeklődés, stb.)

 • Szerződéses adatok (ügyfélszám, szerződésszám, stb.)

 • Tartalomra vonatkozó adatok (szöveg, fénykép, videó, stb.)

 • Kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám, stb.)

 • Meta adatok (IP-cím, készülék információ, stb.)

 • Használati adatok (meglátogatott tartalmak, hozzáférés időpontja, stb.)

 • Az érintett személyek ezzel az ajánlataink felhasználóivá / potenciális ügyfelünkké válnak.

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet, az EU-tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi jogszabályok, továbbá bármely egyéb adatvédelmi szabályozás értelmében felelős jogi személy a következő:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Adatvédelmi felelősünk elérhetőségei:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com


Az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérdés, aggály vagy javaslat esetén az adatvédelmi felelősünk bármikor az Ön szíves rendelkezésére áll.

Az Öntől kapott személyes adatokat a kérdései megválaszolására, a megrendelései feldolgozására, illetve az egyes információkhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására használjuk fel. Az ügyfélkapcsolatok ápolása céljából ugyanakkor szükségessé válhat, hogy az Ön által biztosított személyes adatokat akár a vállalatunk, akár egy általunk megbízott szolgáltató használja fel annak érdekében, hogy tájékoztatást tudjunk biztosítani a termékajánlatainkról, vagy online elégedettség-felmérést készíthessünk a vevői elégedettség növelése és a jobb kiszolgálás biztosítása érdekében. A feldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikk 1.  b, f) bekezdése biztosítja.

Természetesen tiszteletben tartjuk, ha személyes adatait nem kívánja velünk megosztani az ügyfél-szolgáltató kapcsolaton túlmutató esetekben (különösen direkt marketing vagy piackutatás céljából). Személyes adatait soha sem értékesítjük, és nem továbbítjuk harmadik felek számára.

Az Ön által biztosított személyes adatokat kizárólag az Ön részére biztosított tájékoztatás körében gyűjtjük és használjuk fel. Személyes adatait kifejezett jóváhagyása nélkül senkivel nem fogjuk közölni.

A személyes adatok gyűjtésére, vagy állami intézményeknek és az ilyen információk fogadására jogosult hatóságoknak történő átadására csak azon mértékig kerülhet sor, amilyen mértékben ezt bármely jogszabály engedélyezi és/vagy erre jogerős bírósági döntés kötelezi vállalatunkat. Munkavállalóink és a megbízásunkkal működő szolgáltatók kötelesek betartani a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket, továbbá a személyes adatok feldolgozására vonatkozó Általános adatvédelmi rendelet előírásait.

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha Ön hozzájárulását adja a személyes adatai célhoz kötött feldolgozásához és a feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történt. Ha az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy kezdeményezéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint. Bizonyos esetekben, pl. az adófizetési kötelezettségek körében, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ennek jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk (1) c) bekezdésében található. Egyes ritka esetekben a feldolgozást az Ön vagy egyéb természetes személy alapvető fontosságú érdekéből végezzük. Ebben a kivételes esetben a feldolgozás alapja a GDPR 6 cikk (1) bekezdés d) pontja. Végül, a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján is történhet. Ebben az esetben az adatkezelés a vállalatunk, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön alapvető állampolgári vagy szabadságjogai. Ha Ön már az ügyfelünk az ilyen jogos érdek előzetesen elfogadottnak tekinthető. Ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünknek a napi üzleti tevékenység végzése tekintendő.

A weboldalunk látogatásakor automatikusan gyűjtött adatok a következők: az Ön által megnyitott oldalak, az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, a hozzáférés dátuma és időpontja, a felhasznált keresőmotorok, a letöltött fájlok neve és az Ön IP címe.

Ezen technikai adatok elemzése anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból történik annak érdekében, hogy folyamatosan optimalizáljuk a weboldalunkat, javítsuk annak arculatát, és kibertámadás esetén információkat biztosítsuk a hatóságok által lefolytatandó büntetőeljárás támogatására. Ezen adatokat a többi személyes információtól elkülönülten, biztonságos rendszerekben őrizzük. Az adatok nem használhatók fel egyének beazonosítására. A feldolgozás a jogos érdekünk alapján történik, a weboldal biztonságos használatán keresztül, a GDPR 28. cikk 28. bekezdése alapján a 6 (1) bekezdés értelmében.

Jogszabályi kötelezettségek alapján a weboldalunk olyan információkat tartalmaz, melyek segítségével gyorsan és közvetlenül lehet velünk elektronikus kapcsolatba lépni. Ezen információk egy e-mail címet, és ahol szükséges, kapcsolattartói űrlapot tartalmaznak. A felhasználó adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése alapján történik.

Amennyiben e-mailen vagy a kapcsolattartói űrlap segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, az így elküldött személyes adatait automatikusan tároljuk. Az önkéntesen átadott adatokat az Ön megkeresése céljából használjuk fel, majd azonnal töröljök. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

A személyes adatokat csak a GDPR 17. és 18. cikke alapján az érintett személy tekintetében dolgozzuk fel, és csak a vonatkozó cél eléréséig szükséges ideig, vagy addig tároljuk, amig azt a vonatkozó szabályozás megköveteli. Ha a személyes adatok tárolásának eredeti célja már nem áll fenn, vagy ha jogszabályban megállapított megőrzési idő kerül meghatározásra, pl. az adóügyi jogszabályok pontosítása miatt, az adatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően töröljük, kivéve ha a további megőrzésüket illetően jogszabály rendelkezik. Ezen esetekben az adatokhoz való hozzáférést korlátozzuk.

Felelős vállalatként tartózkodunk az automatizált döntéshozataltól és profilalkotástól.

A személyes adatokat a törvényes megőrzési idő lejártát követően töröljük, feltéve, hogy azokra már nincs szükség a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy kezdeményezése céljából.

A személyes adatok átadása egyes esetekben jogszabályok vagy szerződések formájában kerül szabályozásra.  Az átadás kiváltó oka lehet például, ha Ön a személyes adatait azért adja át nekünk utólagos feldolgozás céljából, mert a későbbiekben szerződést kíván kötni vállalatunkkal. Szerződéskötés esetében Ön köteles a személyes adatok átadására. Az adatok átadásának megtagadása esetén a szerződés megkötése nem lehetséges.

A személyes adatok átadása előtt Önnek lehetősége van az Adatvédelmi Felelőseinkkel történő konzultációra. Munkatársaink segítségével tisztázhatja, hogy a személyes adatok átadását jogszabály teszi-e kötelezővé, illetve hogy annak elmaradása milyen következményekkel járhat.

A személyes adatok feldolgozásáért felelős szervezetként megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak elvesztetése, törlése, manipulációja vagy jogosulatlan hozzáférése ellen a GDPR 32. cikkének megfelelően. Ez magában foglalja az adatok bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzését. Ezen kívül megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak elvesztetése, törlése, manipulációja vagy jogosulatlan hozzáférése ellen. A személyes adatok védelmét már a szoftver és hardver elemek kiválasztásával biztosítjuk a GDPR 25. cikkének megfelelően. A személyes adatok feldolgozásában résztvevő minden munkavállalónk és személy köteles betartani a GDPR, illetve minden vonatkozó adatvédelmi jogszabály követelményeit és ennek körében kötelesek biztosítani a személyes adatok bizalmas kezelését.

A visszaélések elkerülése érdekében, ahol személyes adatok gyűjtése és feldolgozása történik, ezen adatok a továbbításuk előtt titkosításra kerülnek. A biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődés fényében folyamatosan felülvizsgáljuk.

Ezzel együtt az internet alapú adatátvitel biztonsága természeténél fogva sérülékeny, ezért a teljes körű védelem sajnos nem garantálható.

Ha a műszaki fejlődés ezt megkívánja, fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek módosítására. Ezekben az esetekben az adatvédelmi tájékoztatásra vonatkozó információkat is módosítjuk. Mindezért kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozat mindenkor aktuális változatát használja.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a weboldalunkon elhelyezett külső hivatkozásokra (linkekre). Hivatkozások elhelyezése esetén biztosítjuk, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott weboldalon egyértelmű jogsértés nem volt tapasztalható. Sajnos azonban nem áll módunkban befolyásolni más szolgáltatók adatvédelmi megfelelőségét, és a biztonságra vonatkozó szabálykövető magatartását. Ilyen esetekben kérjük, szíveskedjen elolvasni a hivatkozott szolgáltató weboldalát és adatvédelmi nyilatkozatát.

Amikor meglátogatja valamely weboldalunkat, előfordulhat, hogy erről információt tárolunk a számítógépén, úgynevezett süti (vagy angol nyelven: cookie) formájában. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyet a webszerver küld a böngészőjére, és ezek elmentésre kerülnek a számítógépe merevlemezén.

A sütik semmilyen formában nem tartalmazzák a felhasználó személyes adatait, kizárólag az IP címet tárolják. A sütik segítségével a weboldalunk automatikusan felismeri Önt a következő látogatás alkalmával, és segíti a weboldalunkon történő navigációt. A sütik abban segítik a munkákat, hogy az Önök érdeklődésének legmegfelelőbben alakítsuk weboldalunkat, vagy akár el is mentheti jelszavát, hogy ne kelljen minden újabb látogatás alkalmával újból és újból begépelnie.

A weboldalunkat természetesen sütik használata nélkül is látogathatja. Ha nem szeretné, hogy felismerhetővé váljon a számítógépe, bármikor visszautasíthatja a sütik használatát. Ehhez a böngészőjében jelölje be a „Sütik tiltása” opciót. Emellett a számítógépen tárolt sütiket bármikor törölheti a böngésző segítségével.  Az erre vonatkozó további információkért, kérjük olvassa el a böngészőhöz tartozó tájékoztatót. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy a sütik tiltása a weboldal funkcionalitásainak korlátozott működését eredményezheti.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

A 16 év alatti fiatalok a szüleik vagy gondviselőjük beleegyezése nélkül nem közölhetnek velünk személyes adatokat. Gyermekektől és fiatalkorúaktól nem kérünk semmiféle személyes adatot, ezeket nem is gyűjtjük, illetve nem továbbítjuk harmadik felek részére.

A hírlevélre való feliratkozáshoz megadott adatai a leiratkozásig nálunk maradnak. Bármikor lehetősége van a hírlevélről való leiratkozásra a hírlevélben elhelyezett link segítségével, vagy egy ilyen értelmű üzenet számunkra történő elküldésével. A leiratkozással egyidejűleg ön megtiltja az e-mail címe használatát. A hírlevélre való feliratkozás során átadott e-mail címe, családneve és egyéb adatai azonnal törlésre kerülnek.

A feldolgozás a címzett jóváhagyásán alapul, a GDPR 6. cikk (1) a) és a 7. cikk alapján valamint az UWG i. V. m., 7 (2)-(3), 7 (3) bekezdése alapján.  A felhasználó hírlevelünkre való feliratkozását a jogos érdekünkre való hivatkozással igazoljuk a GDPR 6. cikk (1) f) bekezdése alapján, mivel a rendelkezés lehetővé teszi a beleegyezés ilyen módon történő igazolását. A felhasználó által átadott e-mail cím egészen addig kerül tárolásra, amíg a felhasználó visszavonja a hírlevél fogadására vonatkozó jóváhagyását.

Ebből a célból az SC-Networks GmbH (címe: Enzianstr. 2, 82319 Starnberg) Evalanche szoftverét használjuk. Ennek okán megrendelési szerződés jött létre az SC-Networks-vel a GDPR 28. cikkének megfelelően.

A regisztrációval rendelkező ügyfeleink számára jelszóval védett közvetlen hozzáférést biztosítunk a tárolt adataikhoz (ügyfélfiók). A fiókban megtekinthetők a teljesített, nyitott és nemrégiben feladott megrendelések, továbbá kezelhetők a vállalkozás címére, banki adataira és a hírlevél küldésére vonatkozó adatok. Ön beleegyezését adja, hogy a hozzáféréséhez tartozó személyes adatokat bizalmasan kezeljük és nem adjuk át azokat jogosulatlan harmadik felek részére. A jelszavakkal való visszaélés eseteire sajnos nem tudunk felelősséget vállalni, kivéve ha a visszaélésért mi magunk vagyunk felelősek.

A „maradjon bejelentkezve” funkcióval a weboldalaink lehető legkényelmesebb használatát szeretnénk biztosítani. A funkció használatával a szolgáltatásainkat anélkül veheti igénybe, hogy minden egyes alkalommal be kellene jelentkeznie a rendszerünkbe. Biztonsági okokból azonban minden alkalommal jelszót kérjük, ha például szeretné módosítani a személyes adatait vagy ha megrendelést szeretne feladni. Javasoljuk, hogy amennyiben az adott számítógépet több felhasználó egyszerre használja, ne éljen ezzel a lehetőséggel. Kérjük vegye figyelembe, hogy a sütiket az egyes munkamenetek végén automatikusan törlő beállítás a „maradjon bejelentkezve” üzemmódban nem működik.

Adatait a kapcsolattartási nyomtatványon keresztül küldheti el számunkra az online álláshirdetés érvényességének ideje alatt. A műveletet a jelenleg legfejlettebb titkosítási módszerrel hajtjuk végre. Ha jelentkezését e-mailen küldi el számunkra, kérjük vegye figyelembe, hogy az e-mailek elküldése alaphelyzetben nem titkosított, így a titkosítást a jelentkezőnek kell biztosítania. A fentiek okán nem áll módunkban felelősséget vállalni az adatok ilyen módon történő elküldése esetére, egyben javasoljuk a postai úton történő beküldést, ugyanis az e-mail alapú vagy online nyomtatványon benyújtott jelentkezés mellett továbbra is lehetősége van a postai úton történő beküldésre.

Ha egy állásajánlatunkra beküldött pályázata sikertelen az adatait hat hónap múlva töröljük, kivéve ha a fenti időszak lejárta előtt jogszerűen nyilatkozik azok visszavonásáról vagy jóváhagyja, hogy az adatait tovább tároljuk. Mindez az Egyenlő bánásmód törvény rendelkezéseinek betartásához szükséges. Ha részünkre utazási költség visszatérítésével kapcsolatos számlát nyújt be, ezt a jogszabályi követelményeknek megfelelően tároljuk, illetve a tárolásra előírt határidő lejártakor töröljük.

Adatait kizárólag a jelentkezéssel kapcsolatosan dolgozzuk fel. A fenti műveleteket a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése alapján végezzük, vagy ha a feldolgozás jogi eljárás keretében válik szükségessé a GDPR 6. cikk (1) f) bekezdése és a Szövetségi Adatvédelmi Törvény 26. bekezdése alapján. Amennyiben Ön különleges személyes adatot biztosít számunkra, pl. egészségügyi adatok önkéntes átadása esetén, ezen adatok feldolgozását a GDPR 9. cikk (2) a) bekezdése alapján végezzük. Ha az adott szakmában ez szükséges a GDPR 9. cikk (2) b) bekezdése alapján a különleges kategóriába tartozó személyes adatokat is bekérünk.

A megrendelése teljesítéséhez a kiszállítással megbízott logisztikai vállalkozásnak átadjuk a lakcímét, és ha az egyeztetés érdekében szükséges az e-mail címét és telefonszámát.  Az adatok átadása a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése alapján szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Egyes termékek közvetlenül a gyártótól kerülnek kiszállításra. Ebben az esetben az Ön címének adatait átadjuk a gyártónak a megrendelt áru kiszállításának megszervezése céljából. Az adatok átadása a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése alapján szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Az előlegfizetés lehetővé tétele céljából (előleg, részletfizetés, stb.) biztosítanunk kell, hogy az ilyen típusú tranzakció során nem történik visszaélés és ügyfeleinket megóvjuk a pénzügyi túlterhelés kockázatától. Vállalatunk ezért együttműködik az Általános Hitelkockázati Védőegyesülettel (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne), mely hitelminősítő rendszert működtet a fizetésképtelenség megelőzésére illetve a fizetések elmaradásával kapcsolatos csalások megakadályozására.

A GDPR 6. cikk (1) f) bekezdésében foglalt jogos érdekünk alapján, mely szerint a szolgáltatásainkról tájékoztatást biztosítunk a felhasználók és az érdekelt felek számára, több közösségi hálózaton is jelen vagyunk. A felhasználók személyes adatainak feldolgozását az adott szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése és a 7. cikk alapján végzi.

Ezért nem kizárható, hogy a felhasználók személyes adatai az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül kerülnek feldolgozásra. Mindez nehézséget okozhat a szolgáltatások felhasználói számára.

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása rendszeresen piackutatási és reklám célból történik. A felhasználók adatai alapján profilok jönnek létre, melyek segítségével például az adott felhasználó állítólagos érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket lehet megjeleníteni. Mindez a felhasználó eszközén rendszeresen elhelyezett sütikkel kerül megvalósításra.

Tájékoztatási és joggyakorlási igényekkel közvetlenül az alábbiakban felsorolt szolgáltatókhoz kell fordulni, mivel csak ők rendelkeznek a felhasználók személyes adataival, így csak ők tehetnek megfelelő lépéseket illetve biztosíthatnak tájékoztatást.

Ha a jogai gyakorlásához további segítségre van szüksége, természetesen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

Vállalatunk az alábbi közösségi média oldalakon van jelen:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization,

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Ez a weboldal a Google, Inc. ("Google") által üzemeltetett Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ez magában foglalja az Universal Analytics üzemmódot; mely lehetővé teszi az adatok, munkamenetek és interakciók álnevesített felhasználóhoz történő társítását, akár több eszköz összekapcsolásával, így a felhasználó tevékenysége több eszközön is elemezhető.

A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, magyar nyelven sütiket használ. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyet a webszerver küld a böngészőjére, és ezek elmentésre kerülnek a számítógépe merevlemezén. A cookie-k által az Ön honlap használatáról generált információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Egyesült Államokban található szervereire kerülnek továbbításra és eltárolásra. Abban az esetben ha a weboldal IP-anonimizálása aktív a Google az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térséggel kötött megállapodás más résztvevői számára  előzetesen anonimizálni fogja az IP-címét. A teljes IP-cím a Google USA-ban működő szerverei által csak kivételes esetekben kerül megküldésre és akkor is rövidítve. Kérjük vegye figyelembe, hogy a Google Analytics erre a weboldalra is kiterjesztette az IP anonimizálást, mellyel garantálható az IP címek anonim módon történő gyűjtése („IP maszkolás”). A böngészőjéből a keresztül továbbított IP-címet nem vonjuk össze az egyéb Google Analytics vagy a Google által összegyűjtött adatokkal. A felhasználási feltételekkel és az adatok védelmével kapcsolatos további információkért, kérjük látogasson el a következő weboldalra: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html and https://policies.google.com/?hl=hu

A Google ezen információkat a vállalatunk nevében értékeli az Ön weboldal használatára vonatkozóan, melynek keretében jelentéseket készít a weboldal használatáról és további szolgáltatásokat biztosít számunkra, a weboldal üzemeltetője számára a weboldal és az internet használatával kapcsolatban.

Az adatok feldolgozása az Ön GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése alapján biztosított jóváhagyásával történik.

A feldolgozott adatok címzettje a Google.

Az általunk küldött és a sütikhez kapcsolt adatok, felhasználónév (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosító 14 hónap után automatikusan törlésre kerülnek. A lejárt megőrzési idejű adatok havonta egyszer automatikusan törlésre kerülnek.

A sütik elhelyezését a böngésző szoftver megfelelő beállításaival bármikor megakadályozhatja; azonban kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója működik megfelelően.

A weboldalunk látogatásakor elhelyezett sütik adatainak (ideértve az Ön IP-címét) Google általi gyűjtését és feldolgozását az alábbi hivatkozáson elhelyezett böngészőbeli beépülő modul letöltésével és telepítésével is letilthatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Az adatok jövőbeli látogatások alkalmával történő gyűjtését a hárító cookie-k használatával is megelőzheti. Az Universal Analytics különböző eszközökről történő adatgyűjtése megelőzéséhez minden Ön által használt rendszerből ki kell jelentkeznie (opt-out).

A hárító cookie beállításához kattintson a következő hivatkozásra:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

A weboldalunk a YouTube beágyazás funkciót használja a szolgáltató videóinak megjelenítésére és lejátszására. A videók beágyazása bővített adatvédelmi üzemmódban történik [CV1]. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a YouTube is sütiket használ a weboldal látogatóival kapcsolatos információk gyűjtésére. A YouTube az információkat videó statisztikák gyűjtésére, csalás megelőzésre, a felhasználóbarát működés javítására és egyéb célokra használja. A rendszer kapcsolatban áll a Google DoubleClick hálózattal. A videók elindítása további adatfeldolgozásra irányuló folyamatokat indít. Ezt a folyamatot nem tudjuk befolyásolni. A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további tájékoztatást a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatára mutató hivatkozáson talál: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

A Doubleclick by Google a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”) szolgáltatása. A Doubleclick by Google cookie-kat (sütiket) használ az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez. A DoubleClick sütik az Ön által használt böngészőhöz rendelt álnevesített azonosító (ID) segítségével nyomon követik a képernyőn megjelenő, és a felhasználó érdeklődését felkeltő hirdetéseket. A cookie nem tartalmazhat személyes információt. A DoubleClick sütik csak azt teszik lehetővé a Google és a partner weboldalak számára, hogy a weboldalunk, vagy más internetes weboldalak korábbi látogatásai alapján lecseréljék az oldalon megjelenő hirdetéseket. A cookie-k által az Ön honlap használatáról generált információk a Google Egyesült Államokban található szervereire kerülnek továbbításra és eltárolásra. A Google csak jogszabályok által megkövetelt esetekben és a megrendelések feldolgozása körében továbbítja az adatokat harmadik felek részére. A Google semmilyen körülmények között sem kapcsolja össze az adatait a Google által gyűjtött egyéb adatokkal.

A weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy a Google a fentiekben részletezett módszerekkel és célból az Ön adatait feldolgozza. A sütik elhelyezését a böngésző szoftver megfelelő beállításaival megakadályozhatja; azonban kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója működik megfelelően. A weboldalunk látogatásakor elhelyezett sütik adatainak (ideértve az Ön IP-címét) Google általi gyűjtését és feldolgozását az alábbi hivatkozáson elhelyezett - a DoubleClick Expansion Deactivation fejléc alatt található - böngészőbeli beépülő modul letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja. További lehetőségként a Doubleclick sütiket hárító cookie telepítésével is megakadályozhatja.

A hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján Ön bármikor, ingyenesen hozzáférhet az általunk feldolgozott és tárolt személyes adataihoz és azok másolatához.

A hozzáféréshez való jog magában foglalja a következő információkhoz való hozzáférés jogát: az adatfeldolgozás célja, a személyes adatok kategóriái, a személyes adatok azon címzettjei vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek/kerültek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama (amennyiben lehetséges), vagy ha ez nem lehetséges, az adott időtartam meghatározásakor alkalmazott kritériumok, az Ön személyes adatainak módosításához vagy törléséhez való jognak, valamint az egyéb személyek általi feldolgozásához fűződő tiltakozás vagy korlátozás jogának megléte, a szabályozó hatósághoz való fellebbezés joga, illetve ha az adatok gyűjtése nem Öntől történt, minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről, és bármely automatizált döntéshozatalról, ideértve a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt profilkészítést, és - legalább ezen esetekre vonatkozóan - a feldolgozáshoz használt logikát, a feldolgozást szükségessé tevő információt és annak elvárt eredményét.

Önnek szintén jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy a személyes adatai átadásra kerültek-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, illetve, hogy milyen óvintézkedések történtek a kommunikáció során az adatok védelmében.

Helyreigazításhoz való jog

A GDPR 16. cikke alapján Önnek jogában áll az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok azonnali javítását kérni. Ezenkívül, az adatfeldolgozás célja tekintetben Önnek jogában áll kérni a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén Önnek jogában áll az általunk tárolt adatainak azonnali törlését kérni: A személyes adatok gyűjtése vagy feldolgozása olyan célból történt amely már nem áll fenn; Ön visszavonja azon hozzájárulását, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés alapján a feldolgozás jogalapját biztosította, így az adott jogalap megszűnik; Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdés alapján tiltakozást nyújt be a feldolgozás ellen; a személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt; a személyes adatok törlése szükséges az Európai Unió vagy annak bármely tagállamának jogszabályi megfelelésének biztosításához; a személyes adatok gyűjtése a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában történt.

Amennyiben személyes adatai nyilvánosságra hozatalát követően a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében kötelesek vagyunk az adatok törlésére, ezzel egyidejűleg megfelelő intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén Önnek jogában áll az általunk tárolt adatainak azonnali korlátozását kérni: Kétségei vannak az adatok helytállóságával kapcsolatban, mely esetben elegendő időt kell számunkra biztosítani az adatok pontosságának ellenőrzéséhez;

A feldolgozás jogszerűtlen és Ön tiltakozik a személyes adatai törlése ellen, illetve ehelyett azok korlátozását kéri; a továbbiakban már nincs szükségünk az adatokra azok eredeti feldolgozásának céljából, Ön azonban ezt továbbra is kéri jogi igények megalapozásához, jogok gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott a feldolgozással szemben a 21 (1) bekezdés alapján, azonban az még nem került tisztázásra, hogy a vállalat jogos érdeke az Ön jogos érdeke felett áll-e.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján Önnek jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak átadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. A fentieken kívül Önnek jogában áll, hogy az adatokat tőlünk függetlenül átadja egy másik adatkezelőnek, mely esetben a feldolgozás a GDPR 6 (1) a vagy 9 (2) bekezdése alapján, vagy szerződés esetén a GDPR 6 (1) bekezdése alapján, automatizáltan történik, amennyiben a feldolgozásra nem közérdekből vagy hivatalos szerv megkeresése alapján kerül sor.
Ezen kívül az általunk tárolt személyes adatokat közvetlenül tőlünk is továbbíthatja a másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető és nem érinti mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján jogában áll az Önre vonatkozó körülményekre való tekintettel bármikor tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, melynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdése. Ez magában foglalja a profilkészítés elleni tiltakozás jogát.

Ezt követően a személyes adatok kezelését lezárjuk, kivéve ha bizonyítható, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében dolgozzuk fel Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az adatok marketing célú feldolgozása ellen; mely rendelkezés a profilkészítés esetében is alkalmazható, ha az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok direkt marketing célú feldolgozása ellen, a továbbiakban nem végezzük az adatok ilyen célú feldolgozását.

A GDPR 89. cikk (1) bekezdése alapján jogában áll az Önre vonatkozó körülményekre való tekintettel bármikor tiltakozni a személyes adatok tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatás céljából történő feldolgozása ellen, kivéve ha ezen feldolgozás közérdekből történik.

Önnek szintén jogában áll tiltakozni az automatizált eljárások ellen, melyek keretében a 2002/58/EK Irányelv rendelkezéseitől függetlenül műszaki specifikációk kerülnek felhasználásra az információs társadalomra vonatkozó szolgáltatások körében.

A visszavonáshoz való jog

Ön a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

A visszaigazoláshoz való jog

Önnek jogában áll a megerősítésünket kérni azzal kapcsolatban, hogy történik-e Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

A fenti jogok gyakorlásához, kérjük vegye közvetlenül fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Felelősünkkel a következő elérhetőségek bármelyikén:  datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com vagy +49 2735 70-619, vagy vegye fel a kapcsolatot bármely más munkavállalónkkal.

Panasz benyújtásához való jog

A fentieken kívül a GDPR 77. cikke alapján Önnek joga van panasszal élni a felügyeleti hatóság felé. Ennek érdekében bármikor felveheti a kapcsolatot a lakhelye, munkahelye vagy a székhelyünk szerint illetékes felügyeleti szervvel.

Összegzett adatok és jogi támpontok

A webinárium lebonyolításához a következő adatokat, kérjük, megadni szíveskedjenek: 

Belépés/Regisztráció

 • Vezetéknév, keresztnév

 • E-mail cím

 • Cégnév

 • Téma / Érdeklődési kör

A webinárium megvalósítása

 • Szóbeli közreműködés

 • Chat-ben való részvétel

 • Szavazási hajlandóság

 • Webináriumon való részvétel

 • Kérdőívek kitöltése

A webinárium felvétele és értékelése

 • Videófelvétel készül a webináriumról

Adatait az Ön beleegyezésével gyűjtjük (GDPR-ről szóló cikkely, 6. cikk), melyeket Ön a regisztrációja során megadhat. Adatai kezelésének a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketing@ssi-schaefer.com e-mail címen keresztül. A visszavonás nem befolyásolja az addig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Pardot adatfeldolgozó használata

A webináriumi meghívást a Pardot programon keresztül intézzük, melyet a Salesforce EMEA Limited cég („Salesforce”) működtet. Nem zárhatók ki azon Salesforce cégcsoportok és adatfeldolgozások, melyek EGT-n kívül találhatók, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokra, vagy más olyan országokra, melyekre nézve az EU Bizottsága nem hozott határozatot. Az EU Bizottság által meghatározott 46. cikkely (2) c) bekezdése szerint megkötöttük a Salesforce-szal a GDPR egyezséget.
A Salesforce adatfeldolgozásáról további információt a Salesforce adatvédelmi irányelveiben talál: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

A Salesforce-t adatfeldolgozáshoz használjuk. Az adatfeldolgozók csak az általunk meghatározott célokra használhatják fel az adatokat, valamint szerződéses kötelezettségük is van arra tekintve, hogy a megadott adatokat csak és kizárólag a megadott irányelvek szerint kezelhetik. Az Ön Salesforce adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 25. cikkelye.

A GoToWebinar adatfeldolgozó használata

Webináriumaink lebonyolításához a GoToWebinart használjuk, a LogMeIn Ireland Unlimited Company („LogMeIn”) által nyújtott szolgáltatást. Nem zárható ki az EGT-n kívüli LogMeIn vállalatok és LogMeIn adatfeldolgozás, különösen az Amerikai Egyesült Államokban vagy más olyan országokban, melyekre vonatkozóan az EU Bizottsága nem hozott megfelelő döntést. Az EU Bizottság által meghatározott 46. cikkely (2) c) bekezdése szerint megkötöttük a LogMeIn-el a GDPR egyezséget.

A LogMeIn adatfeldolgozásáról további információt a LogMeIn adatvédelmi irányelveiben talál:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international


A LogMeIn-t adatfeldolgozáshoz használjuk. Az adatfeldolgozók csak az általunk meghatározott célokra használhatják fel az adatokat, valamint szerződéses kötelezettségük is van arra tekintve, hogy a megadott adatokat csak és kizárólag a megadott irányelvek szerint kezelhetik. Az Ön LogMeIn adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 25. cikkelye.