Különleges felhasználás

Az Ön által biztosított személyes adatokat kizárólag az Ön részére biztosított tájékoztatás körében gyűjtjük és használjuk fel. Személyes adatait kifejezett jóváhagyása nélkül senkivel nem fogjuk közölni.

A személyes adatok gyűjtésére, vagy állami intézményeknek és az ilyen információk fogadására jogosult hatóságoknak történő átadására csak azon mértékig kerülhet sor, amilyen mértékben ezt bármely jogszabály engedélyezi és/vagy erre jogerős bírósági döntés kötelezi vállalatunkat. Munkavállalóink és a megbízásunkkal működő szolgáltatók kötelesek betartani a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket, továbbá a személyes adatok feldolgozására vonatkozó Általános adatvédelmi rendelet előírásait.