A „New Work”, mint megatrend: a kreatív osztály

Az ipari társadalomból az immateriális javak megteremtésére épülő, tudásalapú társadalomba való átmenet a vállalati struktúrák és a munkáltatók hozzáállásának átalakulásához vezet majd. Olyan területeken, mint a szolgáltatások, a tájékoztatás vagy a kreativitás, a munkaerő fontos tényezővé válik a globális gazdaságban. Egyre nagyobb jelentőségük lesz a folyamatoknak, a tapasztalatoknak és az ötleteknek. A magánélet és a munka közötti határok egyre inkább elmosódnak. Az alkalmazottak is egyre inkább függetlenedésre törekednek a tevékenységük gyakorlásában.

Fejlődés:

  • Tudományos dolgozók, szabadúszók és a holnap gazdagjai alkotják a kreatív osztályt. Élvezi az életet és az „új luxust”, hozzátartozói pedig világpolgárok, akik egyben elkötelezettek saját régióik iránt.

  • A kreatív osztály értékeli és elismeri a csúcsteljesítményeket, a kézművesipart, az aktuális technológiákat, a transzparenciát, a fenntarthatóságok, a barátságot, az önoptimalizálást és az életminőséget. Rugalmas munkaidőmodellekkel újradefiniálja a munka fogalmát, több autonómiát és önmegvalósítást követel meg.

  • Alapkövetelménnyé válik a saját kreativitás legjobb fejlesztési lehetőségének tekintett mobil, helytől független munkavégzés, valamint a kiegyensúlyozott munka-élet arány. Csak az lesz képes a csúcstehetségek megszerzésére és megtartására, aki vonzó munkaadóként rugalmas munkaidőket, rekreációs szabadságot, kiegyensúlyozott munka-élet alapelveket és értelmes munkát képes kínálni.