Picture of pallet racking at QuantiParts

Állványbiztonsági ellenőrzések és eljárások

A logisztika és az ellátási lánc elosztórendszere biztonságának megteremtését a raktárban és a vállalat alkalmazottaival kell kezdenie. Készlete, és annak tárolása olyan befektetések, melyekkel a vállalat ügyfelei által az ellátási láncába vetett bizalmat szándékozik megőrizni, és elkötelezi magát a munkahelyek megőrzése iránt.  Rendkívül fontos, tehát, hogy biztonsági ellenőrzéseket végezzen egyik legnagyobb befektetése és eszköze – vagyis RAKTÁRA – kapcsán!

Annak érdekében, hogy a raktári állványok és polcok mindenkor biztonságosan működjenek, javasoljuk ügyfeleinknek, hogy vegyék igénybe tanúsított állványbiztonsági ellenőreinket meglévő tárolási rendszereik karbantartásához és fejlesztéséhez. A biztonság fejlesztése fokozza a mindennapos műveletek hatékonyságát, garantálja az európai szabványok (EN 15635) betartását, és biztosítja tárolási rendszerei mindekori hatékonyságát. 

GYIK: RAKTÁRI BIZTONSÁG ÉS ÁLLVÁNYOK KARBANTARTÁSA

Ez az európai szabvány az Európában használt tárolási rendszerek szerkezeti biztonságával kapcsolatos üzemeltetési szempontokhoz nyújt útmutatást. Az ilyen rendszerekben nehéz mechanikai anyagkezelő eszközök statikus tárolási berendezések közvetlen közelében üzemelnek. A szabvány minimalizálja a nem biztonságos gyakorlatok, illetve a szerkezet sérülésének kockázatát és következményeit. A tárolásra szolgáló berendezések egyes egyéb fajtáira a szabvány csak részben tér ki, így adott esetben szükség lehet a hatályán kívül eső további mérlegelésre. Ha szeretné megtudni, hogy létesítménye megfelel-e a szabványoknak, forduljon hozzánk további információkért. 

Bár az ellenőrzés kifejezés kicsit elnyűttnek tűnhet, az ellenőrzések és az eredmények fontosságát nem lehet lebecsülni; meg tudják különböztetni a biztonságos raktár üzemeltetését és azt, ahol a balesetek és problémák végzetesek lehetnek. A raktározási rendszerek sikeres vagy sikertelen vizsgálata szintén a hatékony és megbízható ellátási lánc egyik legfontosabb hajtóereje lehet.

  • Az állványellenőrzést hivatalosan tanúsított állványrendszer-ellenőrök végzik vizuális vezérléssel.

  • Az ellenőrzés során tett megfigyeléseket és eredményeket a számítógépes karbantartás-irányítási rendszerünk (SSI SCHÄFER CMMS) dokumentálja, és ellenőrző kitűzővel jelzi.

  • Minden lényeges információt, megfigyelést, azonosított hibát / szükséges fejlesztéseket, beleértve a megfelelő fényképeket is, digitálisan tároljuk az SSI CMMS alkalmazásban.

  • Végül az összes rögzített adatot azonnal összefoglalja egy automatikusan létrehozott PDF-jelentés. A jelentést Önnel együtt vizsgálják felül, hogya szükséges lépésekről és megoldásokról beszéljünk.

  • Ezenkívül a digitálisan tárolt adatok tanulmányozhatók és elemezhetők átfogó következtetések levonása érdekében.

1. Felülvizsgáljuk az állvány rendeltetésszerű használatát, biztosítva, hogy a felhasznált raklapok minősége, mérete és típusa megfeleljen a rendeltetésének.

2. A terhelés túlnyúlása és a terhelés stabilitása megfelelően van elhelyezve.

3. Az anyagmozgató berendezések használata az állványrendszer kialakításához képest megfelelő-e

4. A tartószerkezet eltérése az eredeti kiviteltől, a padló rögzítésétől, a rögzítéstől és a biztonsági zárak használatától megegyezik a kivitel és a specifikációban megadottakkal..

5. Minden meghajlást, a keret, gerenda, portálgerenda, raklapsínek, karok, padlócsatorna stb. károsodását azonosítják és rögzítik.

6. Felmérjük az állványok egyenességét és kalibráljuk, ha sérültnek találjuk őket.

7. Meghatározzuk az oszlopvédőkkel és egyéb védelmi tartozékokkal kapcsolatos esetleges problémákat, figyelembe véve a padló károsodásának jeleit és az állvány vízzáróságát a blokkon / állványon.

8. Ellenőrzési jelentés készítése ellenőrzés és egyéb karbantartási célokból.

Ismerje meg a CSS szolgáltatásainak portfólióját

Fedezze fel és ismerje meg Megelőző szolgáltatásainkat és az Életciklus-kezelést.
OLVASSON TOVÁBB
css_service_cube_en.png

Állványbiztonsági képzés

Az új alkalmazottak néha nem ismerik a raktár biztonsági előírásait és gyakorlatait. Gondoskodnia kell róla, hogy az új alkalmazottak képzésben részesüljenek, meglévő munkatársai pedig mindenkor naprakész információkkal rendelkezzenek a biztonságos raktári műveletekről és az iránymutatásokról. 

KÉPZÉS A RAKTÁRAK BIZTONSÁGOS ÜZEMELÉSÉRŐL

Annak érdekében, hogy munkatársai megfelelően elsajátítsák a biztonsági eljárásokat, állványbiztonsági csapatunk kidolgozott egy intuitív 2 napos képzést, mely bevezetést ad az állványok és a raktári műveletek biztonsági eljárásainak témaköreibe. A képzés 2 részből áll:

1. rész: Tantermi témakörök:

  • Biztonsági iránymutatások a raktárak üzemeléséhez

  • Mire figyeljen a raktár rendszerének tervezése során?

  • Állványok kiválasztása és jóváhagyott gyakorlati szabályzatok

  • Karbantartási, javítási és egyéb szükséges létesítmény-üzemeltetési eljárások

2. rész: Gyakorlati oktatás a raktárban

  • Gyakorlati oktatás saját raktárában

LETÖLTHETŐ CIKKEK ÉS FORRÁSOK A RAKTÁRI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

Az alábbi források és cikkek hasznosak lehetnek a biztonság kultúrájának kialakításához és elmélyítéséhez szervezeténél. Kattintson a linkre a tájékoztató csomag letöltéséhez, melyet osszon meg szervezetével.

TOVÁBB
LETÖLTHETŐ CIKKEK ÉS FORRÁSOK A RAKTÁRI BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN
Kérdése vagy észrevétele van?