Komplexitás-kezelés és „Big Data" strukturálás az intralogisztikában

A logisztika és az anyagkezelés egyre inkább hálózatba kötött és digitalizált folyamatainak fokozódó komplexitása miatt exponenciálisan növekvő mennyiségben képződnek adatok. Az adat az „új arany”, és nem ok nélkül. Ez a jellemzés azonban olyan értéket tulajdonít az adatoknak, mellyel önmagukban nem rendelkeznek. A kihívást a rendelkezésre álló adatok rendszerezett feldolgozása és megjelenítése jelenti. Erre a feladatra sem az emberi agy, sem a szem nem képes. A logisztikában ezt a feladatot a WAMAS® Lighthouse végzi helyettük. Az SSI SCHÄFER által kifejlesztett szoftvermegoldás „központi információs pontként” szolgál. Láthatóvá teszi a különböző szolgáltatók – és más gyártók – egymásra ható rendszerelemeiből származó információkat, melyeket ezután központilag feldolgoz, és a szerepkörök alapján és az adott személy felelősségi területének megfelelően valós időben jelenít meg. Ezekből az információkból születnek az intézkedésekre tett ajánlások. Mindez a helyszíntől függetlenül, a webalapú alkalmazáson keresztül történik, egyszerűen kezelhető elemzési műszerfalakkal

A problémák korai észlelése és a szűk keresztmetszetek megelőzése

A raktárról egyértelműbb képet adó WAMAS Lighthouse által biztosított átláthatóságot a SCADA megjelenítő rendszer (SCADA = felügyeleti vezérlés és adatgyűjtés) teszi lehetővé, mely folyamatok felügyeletére és irányítására lett kifejlesztve. Topologikus nézetet ad a teljes rendszerről, így valamennyi anyagáram, teljesítménymodul, erőforrás és potenciális szűk keresztmetszet világosan látható. A legújabb követelmények kielégítéséhez az információk mélysége a fokozatmentes nagyítási funkcióval szabályozható. A koncentráció fokozásával a felhasználók még több részlethez és információhoz férhetnek hozzá a rendszer, az egyes alkotóelemek és a szállítóegységek pillanatnyi állapotáról. Így például egyértelműen meg tudják állapítani, ha a dobozszállító rendszerben szűk keresztmetszet kialakulása fenyeget, mely akadályozná a rendelések időbeni feldolgozását. A kezelőszemélyek így kényelmesen beavatkozhatnak, és megelőző intézkedésekkel elkerülhetik a túlterhelést, vagy időben extra erőforrásokat igényelhetnek annak átmeneti kompenzálásához.

Valós idejű irányítás és folyamatos optimalizálás

A WAMAS Lighthouse-szal minden információ pár kattintással elérhető. A szoftver megbízható forrásként szolgál a rendszer hatékonyságának értékeléséhez és a visszaesések megelőzéséhez. Az elmentett hibastatisztikák és eseményekről készült jelentések, valamint a teljesítmény értékelésére szolgáló dedikált fő teljesítménymutatók (KPI-k) szintén hasznosak e téren. Előfordulhat, például, hogy minden a raktár feltöltési arányán, az anyagáramlás és komissiózás teljesítményén és/vagy a rendelések feldolgozásán múlik. Az eredmény egy olyan szoftver, mely átfogó információkat és diagnosztikát tud nyújtani, már most megfelel az Ipar 4.0 és a Logisztika 4.0 követelményeinek, és egyetlen rendszer alkalmazásával feltérképezi a bevezetésben említett komplexitást.

A rendszeralapú megoldás, minden téren csúcsteljesítménnyel – az ágazattól függetlenül bármely automatizált raktárban

E szoftver az ágazattól függetlenül bármely automatizált raktárban alkalmazható. A WAMAS Lighthouse a divatiparban épp oly precízen rögzíti és elemzi a függesztett szállítórendszerekből származó adatokat, mint a gyógyszeriparban használt komissiózó robotok. Még azt is meg tudja jeleníteni, hogy az élelmiszer-ágazatban az üzletekbe kiszállítandó rendelések készen állnak-e a szállításra. Ugyanez érvényes az e-kereskedelem rendszereire és folyamataira, ahol gyakran a szállítás minősége és a határidők betartása jelentik a különbséget a siker és a kudarc között.

A WAMAS Lighthouse-szal a vállalatok egy nyílt, webalapú és felhasználócentrikus információs és integrációs platform előnyeit élvezhetik, mely modulárisan skálázható – az egyedi előírásokat is figyelembe véve – és szükség esetén bármikor bővíthető.

A WAMAS Lighthouse mellett a WAMAS® Warehouse Management System (WMS) (Raktárirányítási rendszer) és a Material Flow System (MFS - Anyagáramlási rendszer) megoldások alkotják minden egyes rendszer lelkét. A WAMAS Lighthouse egyben minden tekintetben a komplexitás kezelésének kulcsa is. A szigorú adatkezelés és az átfogó felügyeleti opciók együtt maximális teljesítményt biztosítanak, lehetővé teszik a folyamatos fejlődést, és a teljesítés költségeinek csökkentését is támogatják.

 fotó forrása: © iStock.com/gorodenkoff 

Kapcsolattartó személy

Marketing IT Solutions Telefonszám : +43 3127 200-574 Levél: marketing.it@ssi-schaefer.com