Atbilstība

Atbildīga un ētiska rīcība, likumisko prasību ievērošana un godīga konkurence ir mūsu uzņēmuma veiksmes pamatprincipi.

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Atbilstība

Uzņēmumā SSI SCHAEFER atbilstība ir ne tikai likuma prasību ievērošana ‒ integritāte, godīga konkurence un ilgtspējīga uzņēmējdarbības prakse veido mūsu uzņēmuma veiksmes pamatus un atspoguļo dibinātāju ģimenes vērtības.

Rīcības kodekss

SSI SCHAEFER Group Rīcības kodekss apkopo mūsu vērtības desmit uzvedības principos. Tas ir saistošs uzņēmuma darbiniekiem un vadītājiem visā pasaulē un kalpo kā ceļvedis ikdienas darbā un kā palīgs lēmumu pieņemšanā sarežģītās situācijās.

Rīcības kodekss biznesa partneriem

Visu tiesību aktu noteikumu ievērošana ir ļoti svarīga arī sadarbībā ar visiem mūsu biznesa partneriem. SSI SCHAEFER Group Biznesa partneru rīcības kodekss skaidri nosaka šo nostāju darbības principos saistībā ar biznesa partneriem un ir pamats godīgām biznesa attiecībām.

Cilvēktiesību politika

Cilvēktiesību politikā SSI SCHAEFER Group vadība apņemas ievērot uzņēmuma cilvēktiesību stratēģiju un atkārtoti apstiprina tās mērķi - stiprināt cilvēktiesības un nepieļaut cilvēktiesību pārkāpumus. Tas iekļauj centienus pārdot tikai tādus projektus un ražotus produktus, kas ir saskaņā ar cilvēktiesību politikas aprakstā aprakstītajām normām.

Trauksmes celšanas sistēma

SSI SCHAEFER Grupas Trauksmes celšanas sistēma nodrošina aizsargātu kanālu, kas atbilst ES Trauksmes cēlēju direktīvai. Šo platformu var izmantot, lai ziņotu par esošajiem, iespējamajiem vai nākotnes pārkāpumiem gan SSI SCHAEFER, gan mūsu piegādes ķēdes ietvaros. Trauksmes celšanas sistēma ir pieejama mūsu darbiniekiem, kā arī klientiem, piegādātājiem un visām citām personām, kurām ir saistība ar SSI SCHAEFER. Tā ir pieejama septiņas dienas nedēļā visu diennakti visā pasaulē. Izvēlne ir pieejama vācu un angļu valodā. Brīvā teksta laukā var ierakstīt aprakstu par iespējamo pārkāpumu jebkurā valodā.


Trauksmes celšanas sistēmā var iesniegt informāciju par šādām tēmām:

  • korupcija

  • krāpšana, piesavināšanās un zādzība

  • konkurences pārkāpumi;

  • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un nelikumīgu darbību finansēšana

  • grāmatvedības un uzskaites noteikumu pārkāpumi;

  • eksporta kontroles un sankciju noteikumu, kā arī nodokļu vai muitas prasību pārkāpumi

  • cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp iebiedēšana, diskriminācija un uzmākšanās

  • vides, veselības un drošības noteikumu pārkāpumi;

  • citi Biznesa partneru rīcības kodeksa civiltiesiski vai kriminālpārkāpumi

Šeit ir pieejama saite uz trauksmes celšanas sistēmu (angļu valodā):

www.bkms-system.com/ssi-schaefer

SSI SCHAEFER Grupas Trauksmes celšanas sistēmas skaidrojums

Kā varam Jums palīdzēt?