Datu apstrādes juridiskais pamats

Ja esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus konkrētam mērķim, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu vai noslēgtu līgumu ar Jums, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dažos gadījumos, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības, mums var būt juridisks pienākums apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos juridiskais pamats tam ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Retos gadījumos apstrādi var veikt arī, lai aizsargātu Jūsu vai citu fizisku personu  vitālas intereses. Šajā izņēmuma gadījumā apstrāde notiks, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Visbeidzot, apstrādes darbības var būt balstītas arī uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad apstrāde notiek, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses, ja Jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nedominē. Šāda leģitīma interese var jau tikt pieņemta, ja esat mūsu klients. Ja personas datu apstrāde tiek balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir uzņēmējdarbības veikšana.