GoToWebinar lietotne

Apkopotie personas dati un juridiskais pamats

Vebināru organizēšanas un vadīšanas nolūkos, mēs apkopojam sekojošus personas datus:

Login / Reģistrēšanās informācija

  • Vārds, uzvārds

  • E-pasta adrese

  • Pārstāvētā kompānija

  • Pārstāvētā tēma / Intereses

Vebināra organizēšanas procesā

  • Audio iespējas, dalība diskusijās

  • Dalība vebināra diskusijās čata panelī

  • Balsošanas iespējas

  • Dalībā vebinārā

  • Dalība integrētās aptaujās

Vebināra ieraksts un novērtējums

  • Video ieraksts

Ja esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus konkrētam mērķim, tas ir reģistrēšanās nolūkos vebināram, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs varat pieprasīt savu iesniegto personas datu dzēšanu info.lv@ssi-schaefer.com. Datu apstrādes process ir spēkā līdz brīdim, kad tiek dzēsti personas dati.

Pardot lietošana – Datu apstrāde

Mūsu vebināru uzaicināšanas process tiek vadīts, izmantojot Pardot - pakalpojums, ko nodrošina Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Nav izslēdzams, ka datu apstrādi veic Salesforce uzņēmumi un Salesforce datu apstrādātāji ārpus EEZ, jo īpaši ASV vai citās valstīs, attiecībā uz kurām ES Komisija nav pieņēmusi atbilstošu praksi. Tāpēc mēs ar Salesforce esam noslēguši standarta līguma klauzulas saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) daļu.

Vairāk informācijas par Salesforce datu apstrādes nosacījumiem, lūdzu skatiet Salesforce Privātuma politiku:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Mēs izmantojam Salesforce kā personas datu apstrādatāju. Datu apstrādātāja pienākums ir izmantots sniegtos personas datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem, kas ir saskaņā ar SSI Schaefer Privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Juridiskais pamats tam, kā Salesforce mūsu vārdā apstrādā jūsu datus, ir Art. 28 GDPR.

GoToWebinar lietošana – Datu apstrāde

Mūsu tīmekļa semināru rīkošanai mēs izmantojam GoToWebinar pakalpojumu, ko nodrošina LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"). Nav izslēdzams, ka datu apstrādi, veic LogMeIn uzņēmumi un LogMeIn procesori ārpus EEZ, jo īpaši ASV vai citās valstīs, attiecībā ar kurām ES Komisija nav pieņēmusi atbilstošu praksi. Tāpēc mēs ar LogMeIn esam noslēguši standarta līguma klauzulas, kuras apstiprinājusi ES Komisija saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) daļu.

Vairāk informācijas par LogMeIn's Datu apstrādes nosacījumiem , lūdzu skatiet LogMeIn's Privātuma politiku:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international


Mēs izmantojam LogMeIn kā personas datu apstrādatāju. Datu apstrādātāja pienākums ir izmantots sniegtos personas datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem, kas ir saskaņā ar SSI Schaefer Privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Juridiskais pamats tam, kā LogMeIn mūsu vārdā apstrādā jūsu datus, ir Art. 28 GDPR.