Noliktavas platības droša un lietderīga izmantošana

Jūsu noliktavas platība ir pilnībā izmantota un noliktavas telpās nav brīva neviena centimetra – kā rīkoties šādā situācijā? Meklēt lielāku noliktavas ēku ir viens no risinājumiem, taču tas nav vienīgais. Varbūt jūs varētu izmantot savu noliktavu vēl efektīvāk? Tam ir nepieciešams laiks, pūles, kā arī plānošana, taču sadarbībā ar īsto partneri jūs varat maksimāli izmantot jau esošās noliktavas telpu potenciālu.

Aplūkosim nepieciešamās darbības, kas ir jāveic, lai plānotu un īstenotu uzglabāšanas vietu efektīvāku izmantošanu.

Detalizēta noliktavas izkārtojuma un procesu analīze

Vispirms ir jāveic rūpīga noliktavas izkārtojuma analīze. Kā noliktavā ir sadalīta materiālu plūsma un kā tiek īstenotas pašreizējās procedūras? Analīze ietver plauktu konfigurāciju apsekošanu, datu ievades un izguves koncepcijas pārskatu, ienākošo preču plūsmas, krājumu papildināšanas, krājumu pārvaldības, iepakošanas un nosūtīšanas darbību detalizētu pārskatu. Neaizmirstiet iekļaut analīzē arī sezonālās svārstības! Tāpat ir nepieciešams noteikt precīzu ienākošās un izejošās preču plūsmas apjomu.

Ņemiet vērā ēkas raksturīgās iezīmes

Veicot analīzi, tajā ir jāiekļauj arī jūsu telpu raksturojuma un konstrukciju izvērtējums. 

1. Vai jūs varētu optimizēt griestu augstumu?

Vai griesti ir pietiekami augsti, lai paplašinātu vertikālās uzglabāšanas iespējas, neapdraudot noliktavas drošību? Iespējams, jums ir ierobežota platība, taču jums ir iespēja palielināt izmantojamo telpu platību, ieviešot piemērotas vertikālās uzglabāšanas sistēmas? Tādējādi jūs varat izmantot visu noliktavas telpas augstumu, nemazinot tās efektivitāti. Palešu uzglabāšanai būtu vērts apsvērt līdzekļu ieguldīšanu šauro eju plauktos, kas nodrošina palešu uzglabāšanau plauktos (VNA palešu plauktu sistēmas), un šo plauktu sistēmas var būt līdz pat 17 metru augstumā. Mazāku detaļu uzglabāšanai ir pieejami noliktavas pacēlāju sistēmu moduļi (piemēram, SSI LOGIMAT®), kuru augstums var sasniegt līdz 23 m.

2 .Vai jums ir iespēja maksimāli palielināt plauktu dziļumu?

Noliktavas telpu efektīva izmantošana nav saistīta tikai ar plauktu sistēmas augstumu – arī plauktu dziļums nodrošina manevrēšanas iespējas. Ja katrā SKU (krājumu glabāšanas vienībā) nepieciešams uzglabāt vairākas paletes, iespējams, ir vērts apsvērt iespēju ieguldīt līdzekļus "push-back" tipa plauktu jeb izbīdāmo plauktu sistēmā. Šī izbīdāmo plauktu sistēma darbojas, ņemot vērā LIFO modeli (pēdējais iekšā, pirmais ārā). Salīdzinājumā ar selektīvajām plauktu sistēmām, izbīdāmo plauktu sistēmās ir iespējams palielināt uzglabāšanas jaudu līdz pat 90%. Tiklīdz plauktā tiek ievietota jauna palete, tad aiz tās esošā palete tiek atvirzīta par vienu paletes vietu. Savukārt, izņemot paleti, notiek pretēja darbība. Izņemot no plaukta priekšējo paleti, visas paletes aiz tās automātiski pārvietojas uz priekšu par vienu paletes vietu. Uzglabājot divas līdz piecas paletes ar produktiem uzglabāšanas vietā, kuras platums paredz tikai vienas paletes uzglabāšanu, jūsu noliktavā tiek palielināts uzglabāšanas blīvums.

3. Vai jums ir iespēja uzstādīt paaugstinātu platformu?

Viens no veidiem, kā noliktavā izveidot papildu uzglabāšanas vietu, ir uzstādīt starplīmeņu plauktu sistēmas vai paaugstinātas platformas. Taču to ir iespējams izdarīt, ja to atļauj noliktavas telpu grīdas un ēkas konstrukcijas. Ieviešot noliktavā vienu, divus vai pat trīs jaunus glabāšanas līmeņus, neizmantotā telpas daļa ātri kļūst par izmantojamu noliktavu. Jaunizveidoto līmeni var izmantot noliktavas darba veikšanai, kā, piemēram, preču iepakošanai un sagatavošanai transportēšanai.

4. Vai jūs varētu pārskatīt savu pašreizējo noliktavas koncepciju?

Mainot uzglabājamo produktu un preču vienību izkārtojumu, ir jāpārkonfigurē plauktu sistēma. Ja mēģināsiet izmantot plauktu konfigurāciju, kas pašreizējos apstākļos vairs nav lietderīga, jūs nevarēsiet optimāli izmantot savu noliktavas telpu uzglabāšanas kapacitāti. Sākotnēji pavisam jaunas noliktavas koncepcijas izstrāde var tikt uzskatīta par lielu ieguldījumu, taču tas drīz vien atmaksāsies. Ja šaubāties par turpmāko rīcību, mūsu noliktavas eksperti palīdzēs jums un sniegs bezmaksas konsultāciju: noklikšķiniet šeit, lai sazinātos ar mums.

5. Vai jūs varētu mainīt noliktavas ejas platumu?

Svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, nosakot pareizo ejas platumu, ir produktivitāte, telpas izmantojums, elastīgums, drošība un aprīkojums. Izvēlieties tādu eju platumu, kas nodrošina netraucētu industriālās tehnikas, piemēram, autoiekrāvēju pārvietošanos pa noliktavu. Iespējams, jūs vēlēsieties paplašināt ejas platumu, ņemot vērā, ka plauktos tiek glabātas paletes, kas var nedaudz izvirzīties pāri plauktu malām. Jums būs nepieciešami arī pieredzējuši autoiekrāvēju vadītāji. Šajā jautājumā varat vērsties pēc padoma pie plauktu sistēmu un industriālo transportlīdzekļu piegādātājiem.

6. Vai jūs varētu efektīvāk pārvaldīt noliktavas krājumus?

Detalizēti iepazīstieties ar noliktavā esošajiem krājumiem: Kādi produkti tiek uzglabāti? Kāds ir apstrādājamo materiālu daudzums? Cik liels ir jūsu krājumu apgrozījums, t. i., cik bieži uzglabātās preces tiek pārdotas un nosūtītas noteiktā laika periodā? Nepārdoto preču uzglabāšana jūsu uzņēmumam izmaksā naudu un aizņem vērtīgu vietu noliktavā. Lai efektīvi pārvaldītu krājumus un izvairītos no liekas to uzglabāšanas, aprunājieties ar klientiem, kā arī pārdošanas un ražošanas darbiniekiem, lai labāk izprastu pasūtījumu plūsmu.

7. Vai jūs varētu ieviest uz pieprasījumu balstītus procesus (“tieši laikā” princips)?

Preču ievešana noliktavā tikai tajā brīdī, kad tās patiešām ir nepieciešamas (“tieši laikā” princips), var palielināt noliktavas efektivitāti un samazināt izmaksas, kas saistītas ar preču uzglabāšanu noliktavā. Iespējams, vēlēsieties apspriest iespēju izmantot šo principu ar saviem galvenajiem piegādātājiem.

8. Vai jūs varētu veltīt papildu laiku un veikt nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu strukturētu un pārredzamu uzglabāšanu?

Kārtīga un labi strukturēta noliktava ir viens no aspektiem, kas pārāk bieži tiek ignorēts. Nodrošinot, ka viss atrodas pareizajā vietā, iespējams nodrošināt daudz efektīvāku un produktīvāku noliktavas darbu. Tas arī padara darba vidi ievērojami drošāku, jo ļauj vieglāk identificēt un novērst iespējamos paslīdēšanas, paklupšanas un kritiena riskus, kas ir biežākais nelaimes gadījumu cēlonis noliktavā. Efektivitāte un drošība iet roku rokā. Droša darba vide nozīmē mazāk kavētu darba stundu, arī krājumi tiek bojāti mazāk, kā arī noliktavas tehnikai nav nepieciešams remonts tik bieži, kā ir pierasts.

Kā redzat, ir gana daudz iespēju un risinājumu, kas sniedz lielu pievienoto vērtību, taču to ieviešanai noliktavā nav nepieciešami apjomīgi resursi. Pārrunājiet ar mūsu speciālistiem, kā optimizēt pašreizējo noliktavas vidi. Viņi labprāt jums palīdzēs.

Noklikšķiniet šeit, lai sazinātos ar mums.

Blog October 2021


Par autoru:

Rabea Mena (Rabea Menn) ir klientu apkalpošanas nodaļas direktora vietniece Neinkirhenē (Neunkirchen), Vācijā. Uzņēmējdarbības absolvente vairāk nekā 15 gadus ir strādājusi uzņēmumā SSI SCHAEFER un ieņēmusi dažādus amatus saistībā ar automātiskajām un ar autoiekrāvēju apkalpoto plauktu sistēmām. Kopš 2017. gada viņa vada klientu apkalpošanas nodaļu SSI SCHAEFER birojā Neinkirhenē un kopā ar savu pieredzējušo komandu nodrošina visus pakalpojumus, kas saistīti ar modernizāciju, rezerves daļām un remontu, kā arī visu plauktu sistēmu pārbaudēm.

HR Campaign Brochure

Noliktavas drošības vadība