Personas dati

Personas dati ir informācija par Jūsu identitāti. Tie ietver, tādu informāciju kā, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Šī informācija vienmēr tiek apstrādāta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām un citiem datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu.

Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, Jums parasti nav nepieciešams norādīt personas datus. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, lai sniegtu Jums kādu no pakalpojumiem.

Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad mums ir jānosūta informatīvie materiāli vai preces un atbildes uz jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā mēs Jūs par to informēsim.

Ja šo personas datu apstrādei nav juridiska pamata, mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana.

Turklāt mēs glabājam un apstrādājam tikai tos datus, kurus Jūs mums brīvprātīgi sniedzat, un, ja nepieciešams, datus, ko mēs automātiski apkopojam, kad apmeklējat mūsu interneta vietnes (piemēram, Jūsu IP adresi un apmeklēto lapu nosaukumus, lietoto pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, piekļuves datumu un laiku, izmantotās meklētājprogrammas, lejupielādēto failu nosaukumus).

Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, tad tikai šādi dati tiks vākti pakalpojuma sniegšanas nolūkā. Ja mēs lūgsim Jums sīkākus datus, attiecīgās informācijas sniegšana būs brīvprātīga. Personas datu apstrāde notiek tikai pieprasītā pakalpojuma izpildes vajadzībām un, ja nepieciešams, likumīgu uzņēmējdarbības interešu aizsardzībai.

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā vai citos šajā konfidencialitātes politikā aprakstītajos gadījumos, var apkopot šādas personas datu kategorijas:

  • Galvenie dati (vārdi, adreses utt.)

  • Citi Jūsu sniegtie personas dati (personīgās intereses utt.)

  • Līguma dati (klienta numurs, līguma numurs utt.)

  • Satura dati (teksti, fotoattēli, videoklipi utt.)

  • Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numuri utt.)

  • Meta dati (IP adreses, ierīces informācija utt.)

  • Lietošanas dati (apmeklētais saturs, piekļuves laiki utt.)

  • Attiecīgās personas tādējādi ir mūsu piedāvājumu lietotāji/potenciālie klienti.