Personas datu sniegšana

Atsevišķos gadījumos personas datu sniegšanu pieprasa likums vai līgums. Šī iemesla dēļ jums var būt nepieciešams sniegt mums personisku informāciju, kas mums ir jāapstrādā slēdzot līgumu. Piemēram, jums būs jāsniedz personīga informācija līguma sagatavošanai.  Ja tas netiek izdarīts, tad rezultātā līgums nevar tikt noslēgts.

Pirms personas datu sniegšanas Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem. Tie precizēs, vai konkrētajā gadījumā personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu vai līgumu un kādas sekas varētu radīt šo datu nesniegšana.