Profilaktiskā apkope – optimāla sistēmas aizsardzība

Profilaktisko apkopi veic speciāli apmācīti servisa speciālisti, izmantojot datorizētu apkopes vadības sistēmu (SSI SCHÄFER CMMS). SSI SCHÄFER CMMS ir elektronisks pakalpojumu portāls, kas paredzēts, lai efektīvi pārvaldītu un kontrolētu jūsu sistēmas apkopes un remonta darbus. „Lielie dati” ir Industrijas 4.0 centrālais aspekts. Ar SSI SCHÄFER CMMS palīdzību saistošos datus var uzglabāt, konsolidēt un vizualizēt, kas vēlāk ļauj izdarīt svarīgus secinājumus. Papildus faktiskajām apkopes darbībām profilaktiskie pakalpojumi ietver arī pārbaudes, drošības pārbaudes, sistēmas uzraudzību, kā arī jūsu darbinieku apmācību. Jūs iegūstat uzlabotu sistēmas pieejamību, pateicoties agrīnai defektu un nolietojuma noteikšanai.

 Mūsu profilaktiskie pakalpojumi: