Digitalizācija klientu servisā

Vienu soli priekšā, lai nodrošinātu nepārtrauktu pieejamību

Pieaugot e-komercijai, iespēja iegādāties preces jebkurā vietā un laikā, kļūst pašsaprotama. Šīs aizvien pieaugošās klientu prasības tirgotājiem nozīmē, ka viņiem jābūt sagatavotiem ne tikai ikdienas un sezonas pieprasījumam, bet arī pēkšņām un neparedzētam izmaiņām pieprasījumā. Lai jebkurā brīdī un elastīgi nodrošinātu preces, ir nepieciešami attiecīgi procesi un loģistika, kas darbojas vienmēr.

Think Tomorrow. - Uzņēmumā SSI SCHÄFER mēs piedāvājam pielāgotus pakalpojumus lai nodrošinātu šo nepieciešamo un maksimālo iekārtu pieejamību. Mēs palīdzam saviem klientiem ar dažādiem risinājumiem un viņus nevainojami sagatavojam nākotnē sagaidāmajām prasībām. Sākot ar profilaktiskā servisa pakalpojumiem, kas ar tālredzīgiem, digitāliem apkopes pasākumiem nodrošina augstu iekārtu aizsardzību, operatīvā servisa pakalpojumiem ātrai un uzticamai problēmu novēršanai jebkurā diennakts laikā, līdz optimālai dzīves cikla pārvaldībai lielākai sistēmas efektivitātei.

Profilaktiskā servisa pakalpojumi maksimālai sistēmas pieejamībai

Profilaktiskā servisa pakalpojumos mēs izmantojam visu digitalizācijas potenciālu. Klientu serviss pie mums tiek veikts, ātri piegādājot rezerves detaļas un ātri reaģējot. Operatīvā servisa pakalpojumus, kuros komponentes tiek mainītas vai labotas tikai nepieciešamības gadījumā, arvien vairāk tiek aizstātas ar profilaktiskā servisa pakalpojumiem. Profilaktiskie tehniskās apkopes pasākumi, kā piemēram, nodilstošo detaļu nomaiņa, atkarībā no noslodzes sniedz augstu iekārtu aizsardzību un iespējami samazina sistēmu nedarbošanās laiku.

Koncepcijas Maintenance 4.0 ietvaros mēs izmantojam mūsu SSI SCHÄFER Computerized Maintenance Management System (CMMS) – sistēmu visu apkopes pasākumu digitālai plānošanai, vadībai un izpildei. Centrālie risinājuma elementi ir CMMS Web un CMMS App. Ar reālo situāciju sistēma tiek savienota, izmantojot 1D vai QR svītru kodus, kas tiek pievienoti pie katras iekārtas komponentes, kā arī izmantojot viedtālruņus, kas ir tehniķiem uz vietas. Balstoties uz pieejamajiem datiem, par uzturēšanu atbildīgais plāno profilaktiskus pasākumus, izmantojot CMMS Web. Pēc CMMS App sinhronizēšanas servisa tehniķi var apstrādāt, dokumentēt plānotās aktivitātes tieši iekārtā, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru, un sinhronizēt iegūtos datus ar sistēmu.

Apjomīgais datu daudzums sniedz labu pamatu tālākām analīzēm un izvērtējumam, lai plānotu atbilstošus tehniskās apkopes intervālus, profilaktiskos pasākumus nākotnē un nepārtrauktu uzturēšanas procesu optimizēšanu. Tā ar savlaicīgu un tālredzīgu darbību tiek novērsti traucējumi. Tādējādi pilnībā tiek izmantots potenciāls un izmaksas  soli pa solim mazinātas. Vēl labāk ieplānojami uzturēšanas pasākumu intervāli un aktivitātes ļauj īstenot ilgtspējīgu tehniskās apkopes stratēģiju 

ar maksimālu pārredzamību un elastību un spēju optimāli reaģēt uz mainīgajiem nosacījumiem.

Ar paplašināto atbalstu reaģēt reāllaikā

Mūsu pielāgotās risinājumu paketes tālredzīgai sistēmu uzturēšanai ir tikai viens aspekts. Dažreiz ir nepieciešams reaģēt un iejaukties ātri, un arī tad mēs esam klientu rīcībā ar mūsu 24/7 atbalstu. Papildus servisam uz vietas mēs piedāvājam arī SSI paplašināto atbalstu. Šis attālinātās tehniskās apkopes veids ir elastīgs risinājuma elements, kas var sniegt ieguldījumu klientu panākumos arī ceļošanas ierobežojumu laikā (pandēmijas, dabas parādības).

SSI paplašinātais atbalsts kā mobila reāllaika videokomunikācijas sistēma izpilda visas efektīvas traucējumu novēršanas un remontdarbu prasības. Tehniķis uz vietas aktivizē SSI paplašināto atbalstu, un īsi pēc tam tas ir savienots ar mūsu servisa koordinācijas centru. Notiekošais tiek pārraidīts bez laika nobīdes, tāpēc, pateicoties audio un video pārraidei, uzreiz var sākt darbu pie problēmas atrisināšanas.

Tā mēs varam apkalpot un visaptveroši atbalstīt mūsu klientus multimediāli, lai ātri novērstu kļūdas. Vienkāršā lietošana un tiešā komunikācija reāllaikā novērš dažādus komunikācijas pārpratumus un ilgākus reakcijas laikus, kas var rasties laika nobīdes dēļ. Tas ļauj veikt detalizētu kļūdu diagnozi, interaktīvus darba procesus un nodrošina augstu iekārtu pieejamību ar īsu dīkstāves laiku. Traucējumus var labāk, elastīgāk un ātrāk izbeigt, un tas ietaupa laiku un izmaksas.

Veicināt sistēmas efektivitāti ar mērķtiecīgu modernizāciju

Jau nekustamā īpašuma būvniecības un aprīkošanas laikā mēs kopā ar mūsu klientiem loģistiku plānojam tālredzīgi. Mēs piedāvājam risinājumus pēc principa „Audz līdzi!”, kas nozīmē, ka tie aug līdz ar prasībām un ievērojami paildzina iekārtu lietošanas ilgumu. Jau sākotnēji ieplānojot iespējamu automatizēšanu vai paplašinājumus, mēs nodrošinām iekārtas nepieciešamās paplašināšanas iespējas un elastību. Mērķis vienmēr ir maksimāli iespējamā sistēmas un enerģijas efektivitāte.

Ar mūsu pakalpojumiem mēs nodrošinām, ka gan mūsu, gan citu piedāvātāju iekārtas ir atjauninātas. Atkarībā no sākotnējās situācijas ātri un droši tiek aktualizēta mehānika, elektrotehnika vai vadība, kā arī sistēmas, nomainot komponentes, veicot paplašinājumus vai IT modernizāciju. Tā var panākt snieguma kāpinājumu līdz pat 30 %.

Modernizācija tiek veikta ātri un izdevīgi, nepārtraucot uzņēmuma darbību. Divi no daudziem veiksmīgiem piemēriem ir projekti pie mūsu klientiem FrieslandCampina un Office Depot.

Starptautiskajā piena pārstrādes uzņēmumā FrieslandCampina SSI SCHÄFER paplašināja un modernizēja intraloģistiku tā izplatīšanas centrā Ālterē, Beļģijā, kamēr uzņēmums turpināja savu darbību. Sistēmas izbūve tika plānota jau esošās iekārtas izkārtojumā, kuru SSI SCHÄFER realizēja 2005. gadā kā intraloģistikas ģenerāluzņēmējs. Ieviešot jaunu ražošanas un iepakošanas līniju, kā arī nepārtraukti augošā pieprasījuma dēļ bija nepieciešama lielāka noliktavu kapacitāte un caurlaidspēja. Rezultātā esošā augsto plauktu noliktava tika paplašināta, sasaistīta ar transportēšanas tehniku un iekļauta IT sistēmā, kā arī esošās sistēmas tika atjauninātas. Tādējādi tika optimizēti procesi, iegūta lielāka noliktavu kapacitāte un būtiski ietaupītas izmaksas.

Tikai piecu nedēļu laikā mūsu klientu servisa un atbalsta komanda realizēja modernizācijas projektu arī uzņēmumam Office Depot. Esošajā izplatīšanas centrā Grosostheimā, Vācijā, caurlaidspēja tika pielāgota tirdzniecības uzņēmuma aktuālajām prasībām. Sadarbībā ar Office Depot mēs vispirms izstrādājām optimālu materiālu plūsmas koncepciju, tad tika attiecīgi paplašināta transportēšanas tehnika un uzstādīti divi jauni izdošanas konveijeri ar svariem. Izdošanas zonā tika uzstādīts arī „Pick by Light“ iekārtas paplašinājums. Visbeidzot jaunās komponentes un materiālu plūsmas tika iekļautas loģistikas programmatūrā WAMAS®.

Elie Zita, SSI SCHÄFER Klientu servisa nodaļas viceprezidents

SSI-069 (2)_Elie Zita.jpg

Atklājiet citas tēmas

SSI SCHÄFER Homepage

Klientu apkalpošana & atbalsts

iStock-848830560.tif

Sustainability in Customer Service and Support

website_header_agv.jpg

AUTOMATIZĀCIJA AR AUTOMĀTISKI VADĀMĀM TRANSPORTĒŠANAS SISTĒMĀM (AGV)

challenge of online shopping.jpg

E-komercija ilgtspējas kontekstā

upd_35_ecom_1825x871.jpg

Kompānijas žurnāls UPDATE

Update 35

Nav atrasti atbilstoši ieraksti.

Kontaktpersona

Pārdošanas un mārketinga nodaļa Tālruņa nr.: +371 25493555 Adrese: info.lv@ssi-schaefer.com