Efektīva „lielo datu” izmantošana

Dati intraloģistikā ieņems arvien nozīmīgāku lomu. „Lielie dati” attaisno savu nosaukumu, ņemot vērā milzīgos datu daudzumus, ko ģenerē mašīnās un sistēmās integrētie sensori un informācijas apstrāde, turklāt tie tiek iegūti no neskaitāmiem citiem avotiem. Tomēr tieši tas izraisa problēmu. „Galvenais ir šajā informācijas plūsmā spēt atrast un uzraudzīt noderīgus datus. Kuri dati ir svarīgi un kuri man ir vajadzīgi?” skaidro Svens Gērings (Sven Göhring), KNV Logistik GmbH tehniskais direktors. Tas ir būtiski, piemēram, prognozējamo apkopju veikšanai.”

Mērķis ir lielos datus izmantot efektīvi. Tradicionālās ražošanas hierarhiskā struktūra ir jāaizstāj ar vertikālu un horizontālu datu integrāciju, kas aptver visus ražošanas ķēdē iesaistītos procesus. Tas nozīmē, ka datus vairs neizmanto tikai ražošanā. Gluži pretēji – tagad šo informāciju izmanto arī citas uzņēmuma struktūras. Visu galveno datu sniegšana reālajā laikā ir „Industrijas 4.0” būtisks aspekts. Visas uzņēmuma struktūras izmanto vienus un tos pašus avotus.

Vienlaikus tas nozīmē, ka visām uzņēmuma sistēmām ir jāspēj savstarpēji pareizi sazināties. „Pašlaik sistēmas nereti nespēj sazināties pat savā starpā,” uzsver Šmits. „Tādēļ atvērtā tipa saskarnes ir tik svarīgas. Bez pastāvīgas un visaptverošas komunikācijas starp iekārtām un cilvēkiem intraloģistika nespēs izmantot ceturtās rūpniecības revolūcijas sniegtās priekšrocības.”