Globalizācija: tās pieaugošā ietekme uz sabiedrību

Progresīvā globalizācija izceļas ar pastāvīgu dažādu tirgu integrāciju un internacionalizāciju, kā arī tās pieaugošo ietekmi uz sabiedrību, sākot no izglītības sistēmas līdz privātajai sfērai un attiecībām.

Procesi:

  • Eksporta pieaugums un jaunattīstības valstu arvien lielākā iesaiste pasaules tirdzniecībā un ekonomikas izaugsmē. Strauji augošajās valstīs (BRIC, Next Eleven), kā arī Centrālajā un Austrumeiropā veidojas jauna vidusšķira.

  • Esošā „vidusšķira” industriālajās valstīs samazinās. Sociālās sistēmas cieš no pieaugoša spiediena, un palielinās superbagātnieku skaits, kuru bagātība arvien pieaug.

  • Visam, ko var automatizēt, tiek pārbaudīts potenciāls un rentabilitāte. Mašīnas pakāpeniski aizvieto cilvēkus monotonu vai nogurdinošu darbību veikšanā. Cilvēku atbildība mainās. Darbs kļūst fiziski vieglāks, un nemateriālās vērtības pakāpeniski aizstāj materiālās.

  • Pieaugošā globalizācija rada lielāku reģionalizāciju. Reģionālie produkti kļūst par nozīmīgiem vērtības radīšanas faktoriem.

  • Robežas starp dažādām kultūrām kļūst arvien neskaidrākas.•    Robežas starp dažādām kultūrām kļūst arvien neskaidrākas.

  • Valstu, Eiropas un starptautiskie likumi un noteikumi kļūst arvien koordinētāki, tādējādi radot nepieciešamību obligāti iesaistīties globālajā konkurencē.