Ilgtspējīgi, atkārtoti lietojami plastmasas konteineri

Otrreiz pārstrādāti un izturīgi

Uz ilgtspējību orientēta domāšana un rīcība šobrīd ir daudzu ieguldījumu izvēles kritērijs gan sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Kā tiek izgatavoti un loģistikā ilgstoši lietoti ilgtspējīgas plastmasas konteineri, intervijā paskaidro Dr. Armins Fogels, SSI SCHÄFER Plastmasas nodaļas viceprezidents.

Dr. Fogel, kas ir kopīgs plastmasai un ilgtspējai?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums vispirms ir jādefinē, par kādu plastmasas veidu mēs runājam. Būtībā ir divi veidi, kas attiecībā uz ilgtspēju nevarētu būt atšķirīgāki. Pirmkārt, ir plaša patēriņa plastmasa, kas nekontrolēti nonāk okeānos un jūrās un tādējādi nodara būtisku kaitējumu apkārtējai videi. Skatoties ilgtermiņā, tā ir problēma.

Otrkārt, ir tādi plastmasas produkti kā plastmasas konteineri, kurus var lietot atkārtoti un arī otrreiz pārstrādāt. Tie samazina vai pat novērš iepakojumu atkritumus un tādējādi ir saudzīgi pret resursiem. Plastmasas kalpošanas ilgums ir galvenā atkārtoti izmantojamo konteineru priekšrocība. Tie tik tiešām var būt ilgtspējīgi risinājumi.

Taču ne tikai materiāla izvēlē būtu jāpievēršas kalpošanas ilgumam un vides aizsardzībai. Mūsu klientu vidū ilgtspējīgiem risinājumiem ir būtiska nozīme arī attiecībā uz ergonomisku apstrādi un satura aizsardzību.

Kā ir savienojams kalpošanas ilgums un efektivitāte?

Mums ilgtspēja nozīmē radīt optimālu risinājumu klientam. Ar konstruktīviem iepakojumiem un sagatavju nesējiem mēs efektīvi izmantojam pieejamos resursus, lai pasargātu transportējamos vai uzglabājamos produktus. Tas nodrošina mazāk bojājumu, kas rodas transportēšanas un apstrādes procesos.

Tādējādi ar mūsu individuālajiem un ilgi kalpojošiem, vairākkārt izmantojamiem konteineriem mēs sniedzam efektīvu ieguldījumu tajā, lai mūsu klientiem sniegtu ilgi kalpojošu un ilgtspējīgu risinājumu. Tā ir laba alternatīva dārgajiem un videi kaitīgajiem vienreiz lietojamajiem iepakojumiem.

Papildus tam mūsu uzmanības centrā ir risinājumi, kas aizņem maz vietas – mūsu konteineri, kas arī ietaupa vietu. Jo ne tikai aktīvi izmantojot materiālu plūsmā, bet arī tukšu konteineru atgriešanā un uzglabāšanā nozīme ir efektīvai telpas izmantošanai, lai taupītu resursus un mazinātu izmaksas. Kastēm, kuras var ievietot vienu otrai iekšā vai salocīt, aizņem mazāk vietas un var tik transportētas un uzglabātas ražošanai un loģistikai lielākos daudzumos.

Ilgtspējīgu pieeju attiecībā uz plastmasas konteineriem SSI SCHÄFER lieto, ne tikai tās atkārtoti izmantojot, arī otrreizējai pārstrādei ir būtiska loma.

Kādas kastes un konteineritiek izgatavoti no otrreiz pārstrādātas plastmasas (tā sauktās granulas)?

Gandrīz visiem konteineriem kāda daļa plastmasas ir pārstrādāta. Ražošanā mēs mēģinām to īstenot maksimālā apmērā un izmantot otrreiz pārstrādātus resursus. Izņēmumi tiek pieļauti tad, ja klients skaidri pieprasa jaunu materiālu izmantošanu. Arī šeit mēs atbilstoši mūsu augstajām kvalitātes prasībām pievēršam uzmanību, lai izvēlētie izejmateriāli un izmantotās krāsas būtu videi nekaitīgas un resursus taupošas.

Kā tieši notiek konteineru otrreizējā pārstrāde?

Papildus ilgi kalpojošu produktu ražošanai mēs atbalstām klientus nolietotu vai bojātu konteineru atgriešanā, no kuriem tiek izgatavotas granulas. Šo materiālu mēs atkal izkausējam un izveidojam no tā jaunu formu – tā tiek radīts jauns konteiners vai kaste no otrreiz pārstrādātiem produktiem.

Kvalitātes ziņā konteineri, kas daļēji sastāv no pārstrādātas plastmasas, neatpaliek no jauna materiāla galaprodukta. Lai to nodrošinātu, materiāliem, protams, tiek veikta kvalitātes pārbaude, lai tikai augstvērtīgi resursi tiktu otrreiz pārstrādāti.

Cik bieži var atkārtoti izmantot plastmasu un cik ilgi tiek izmantotas kastes?

Pie otrreiz pārstrādātā materiāla mēs ražošanā vienmēr piejaucam klāt daļu jauna materiāla. Piejauktā daļa ir atkarīga no vecā materiāla stāvokļa. Attiecīgi mēs varam otrreiz pārstrādāt tik bieži, cik vēlamies. Parasti kastes tiek lietotas apmēram desmit līdz divpadsmit gadus. Mūsu klients "dm" ilgstoši izmanto mūsu vairākkārt izmantojamos konteinerus jau no deviņdesmitajiem gadiem un uzticas mūsu ilgi kalpojošajiem produktiem. To nevar salīdzināt ar tādiem iepakojumiem kā kartona kastes, kas bieži tiek sabojātas jau pirmajā lietošanas reizē un tad tiek izmestas. Izturīgas kastes ir lieliski piemērotas ilgstošai lietošanai jebkādā noliktavas vidē – neatkarīgi no tā, vai tajās ir manuālas vai pilnībā automatizētas noliktavu un pārvietošanas sistēmas.

Arī jaunām precēm vai mainītām detaļām mēs saviem klientiem nodrošinām to atgriešanu, otrreizēju pārstrādi un jaunu sagatavju nesēju un konstruktīvu materiālu izstrādi. Tā mēs nodrošinām, ka mūsu ražošanas process taupa resursus un ir ilgtspējīgs.

Vai pārstrādātu granulu izmantošana ietekmē konteineru krāsu?

Jā, no tā nevar izvairīties. Izgatavojot un kausējot materiālus, plastmasa automātiski kļūst nedaudz tumšāka. Tāpēc visas krāsas nevar izgatavot no šīm granulām. Piemēram, lai iegūtu dzelteno krāsu, vienmēr ir jāizmanto nepārstrādāts materiāls. Kastes tumšākās krāsās turpretī var tikt izgatavotas no plastmasas granulām.


Sustainable and durable: SSI SCHAEFER container systems

upd_35_ecom_1825x871.jpg

Kompānijas žurnāls UPDATE

Update 35

Stackable containers

CONTAINER SYSTEMS

Container Systems by SSI SCHÄFER

Sīkpreču plauktu sistēmas

Konteineri un kastes

Palettisation of filled workpiece carrier

Sīkpreču plauktu sistēmas

Speciālais iepakojums

Nav atrasti atbilstoši ieraksti.

Kontaktpersona

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Tālruņa nr.: +49 2735 70-395 Adrese: lea.werthebach@ssi-schaefer.com