Blogs & Nozares tendences

Intraloģistikas tendences un inovācijas

Intraloģistikas nākotni veidos daudzveidīgs sociālās un tehnoloģiskās attīstības procesu spektrs. Arvien vairāk no digitalizācijas atkarīgajai intraloģistikai kā pamatelementam vērtības radīšanas ķēdē ir jārisina mūsdienu izaicinājumi. Pat vairāk – tai ir jābūt soli priekšā. Tādēļ daudzi eksperti loģistiku raksturo kā ceturtās rūpniecības revolūcijas virzītājspēku.

Turpmāk mēs aprakstīsim virkni tendenču un inovāciju, kas jāzina visiem, kas iesaistīti intraloģistikas nozarē.