Mākslīgais intelekts

Mākslīgais intelekts jeb Artificial intelligence (AI)  ir informācijas tehnoloģiju nozares apakšnozare, kas pievēršas saprātīgas uzvedības automatizēšanas jautājumiem. Mākslīgo intelektu izmanto datoru programmēšanā, lai dators spētu risināt problēmas patstāvīgi, līdzīgi kā rīkotos attiecīgi apmācīts cilvēks. Problēmu risināšana ir lēmumu pieņemšana un atbilstoša reaģēšana uz radušos problēmu noteiktā laikā, pamatojoties uz datiem no dažādiem avotiem (datubāzēm, sensoriem, videokamerām u.c.).