Savienojamība: viss ir savstarpēji saistīts

Pasauli pārņem tendence dažādās jomās ieviest tīkla principu. Neatkarīgi no tā, vai izmantojam tiešsaistes vai autonomas ierīces, – ikviens no mums uztur daudzus un dažādus sakarus ar citiem. Lai arī daži savienojumi nav pārāk spēcīgi, gandrīz visi ir digitalizēti. Arvien biežāk sastopamas arī viedierīces, kas ir savienotas un savstarpēji sazinās cita ar citu ar interneta starpniecību. Katrā dzīves jomā – gan profesionālajā, gan personīgajā – tās ir savstarpēji saistītas un viedas.

Tehnoloģijas:

 • Digitalizācija – viss, ko var digitalizēt, tiek digitalizēts

 • Lietu internets – saziņas iespēju palielināšana starp ierīcēm

 • Lielie dati – inteliģenta analīze rada jaunas perspektīvas un biznesa modeļus

 • E-komercija un mobilā komercija – pieaugošs pieprasījums pēc tūlītējas piegādes

 • SoLoMo (sociālais, lokālais, mobilais) – sadarbības, lokālo un mobilo tehnoloģiju konverģence

 • Pārdošanas iespēju pārvaldība – būtiska katram uzņēmumam

 • Digitālā nauda – arvien vairāk „paralēlo valūtu” (piemēram, bitkoins)

Mūsdienu procesu piemēri:

 • Tirgus sektori un pat veseli tirgi saplūst, radot jaunas ekosistēmas. Uzņēmumi kļūst par atvērtiem vērtību radīšanas tīkliem.

 • Pieaugošās individualizācijas un vientuļo cilvēku skaita dēļ cilvēki arvien biežāk meklē kontaktu ar citām pagaidu kopienām, balstoties uz kādu noteiktu jomu. Arvien svarīgāka kļūst kopienas domāšana un „kluba mentalitāte”.

 • Savienojamība un digitalizācija nav atdalāmi jēdzieni. Pieaugošā digitalizācija rada jaunas saskarnes, virsmas un darbības koncepcijas. Darbs, komunikācija un kopdzīve pastāvīgi attīstās.

 • Saikne starp viedām valkājamām ierīcēm un patēriņa precēm, ko papildina prognozēšanas programmatūra, ļauj uzņēmumiem vieglāk noteikt cilvēka individuālās vajadzības un piedāvāt konkrētajai situācijai pielāgotus produktus un pakalpojumus. Tas ietekmē plašu nozaru un piegādes ķēžu spektru.

 • Analogie vērtības radīšanas procesi, pieredze, produkti un pakalpojumi kļūst arvien digitalizētāki. Uzplaukst jauni uzņēmējdarbības modeļi. Teju ik dienu tiek dibināti jauni sociālo mediju uzņēmumi. E-komercija strauji iegūst tirgus daļas.

 • Draudzības veidošana, konsultācijas un pārdošana arvien vairāk notiek tiešsaistē. Tiešsaistes tīkli un tematiskas kopienas saziņā ar klientiem kļūst arvien svarīgākas.