Spēcīgs partneris intraloģistikas komponentēm

Loģistikas risinājumi vienmēr sastāv no vairākām komponentēm un tām nav obligāti jābūt no viena uzņēmuma. Ar pareizajām sistēmas komponentēm SSI SCHÄFER piedāvā piemērotus risinājumus un nodrošina tirgu attiecībā uz produktiem ar kompleksu kompetenci SSI Mechatronics jomā. Ikdienas darbs ietver komponenšu piegādi ģenerāluzņēmējam, tā sauktajam sistēmu integratoram, kurš savieno dažādu piedāvātāju sistēmas vienotā loģistikas risinājumā. Ar atsevišķu tirdzniecības organizāciju, kas specializējas šajos sistēmu integratoros, SSI Mechatronics ieņēma savu vietu tirgū.

Intervija ar Arnoldu Lancu, SSI SCHÄFER Centra attīstības un integratoru biznesa nodaļas viceprezidentu

Ar ko nodarbojas SSI Mechatronics?

Mēs, SSI Mechatronics, nodarbojamies tikai ar atsevišķu komponenšu piedāvāšanu un piegādi. Nosaukums „SSI Mechatronics” apraksta sniegumu, proti, mehānika, elektroenerģija un sensoru tehnoloģija. Atkarībā no klientu vēlmēm mēs papildus varam piedāvāt arī montāžu un nodošanu ekspluatācijā. Šādos projektos SSI SCHÄFER ir tikai piegādātājs citiem ģenerāluzņēmējiem. Standartkomponentes, kurus SSI SCHÄFER pārdod kā apakšuzņēmējs, ietver lielo un mazo kravas pārvadātāju transportēšanas sistēmas, uzglabāšanas -pārvietošanas tehnikupreču  atlases un pārvietošanas sistēmas, konteineru sistēmas, un dinamiskās uzglabāšanas un plauktu sistēmas. 

Cik ilgi SSI SCHÄFER jau piedāvā risinājumus SSI Mechatronics jomā?

Komponenšu tirdzniecības pirmsākumi ir meklējami 2012. gadā. Kopš tā laika SSI Mechatronics ir sekmīgi īstenojis daudzus projektus ar dažādiem sistēmu integratoriem visā pasaulē. Komponenšu piegādes nozare ir daudzsološa. Visā Vācijā darbojas aptuveni 700 dažādi sistēmu integratori. Mēs vēlamies līdzdarboties tajā un sistēmu integratoriem pastiprināti piedāvāt mūsu kvalitatīvi augstvērtīgos produktus, sevi pozicionējot kā komponenšu piegādātāju. Divu dalīto pārdošanas organizāciju dēļ (tirdzniecība gala klientiem un komponenšu tirdzniecība) SSI Mechatronics var pilnībā koncentrēties uz sistēmu integratoriem un to pasūtījumiem.

Ko SSI SCHÄFER nozīmē sadarbība ar sistēmu integratoru?

SSI SCHÄFER sadarbība ar sistēmu integratoru ir ļoti nozīmīga. Atsauksmes, ko šādā veidā iegūst no trešās personas ar tehniskām zināšanām par atsevišķām komponentēm, ir ļoti vērtīgas. Pamatojoties uz šīm atsauksmēm, mēs apzināmies savu pozīciju, zinām to, ar kādiem produktiem vai produktu īpašībām esam labāki par citiem, kā arī mēs saņemam ieteikumus, kurus uzreiz izmantojam produktu izstrādē. Tā rodas jaunas funkcijas, mēs spēcinām mūsu konkurētspēju un varam optimāli izmantot mūsu ražošanas kapacitātes.

Kādus ieguvumus SSI SCHÄFER sniedz sistēmu integratoram?

Sistēmu integrators var paļauties uz SSI SCHÄFER kā spēcīgu partneri, kā arī uz mūsu augstvērtīgajiem produktiem. Augstās ražošanas kapacitātes dēļ var tikt īstenoti arī lielāki projekti. Tehniskajā ziņā sistēmu integratoram ir arī šādi ieguvumi: tas nesaņem individuāli plānotu un izstrādātu produktu, bet gan modulāru sistēmu. Tas nozīmē, ka ierīces pēc principa ir vienādas un līdzīgi pielāgojamas dažādiem izmēriem, ātrumiem un prasībām. Tāpēc sistēmu integratoram katrā projektā nav no jauna jāiedziļinās SSI SCHÄFER produktu pasaulē. Tam klāt nāk visi produkti no modernas sērijveida ražošanas ar attiecīgu procesu pārraudzību, kas nodrošina augstu un vienādu kvalitāti. To, ka SSI SCHÄFER perfekti pārvalda savu intraloģistiku, parāda daudzās realizētās automatizācijas instalācijas visā pasaulē. Bez tam SSI Mechatronics strādā ātri - trīs dienu laikā pēc tehniskās specifikācijas sistēmu integratoram būs pieejams piedāvājums. Atkarībā no pasūtījuma apjoma komponentes no ražotnes tiek izsūtītas 12 nedēļu laikā. Ja tiek izteikta tāda vēlēšanās, SSI SCHÄFER savas plašās pieredzes dēļ var sniegt atbalstu arī plānošanā, ja jautājums attiecas, piemēram, uz darba vietu izvietošanu vai optimizēšanu. Tāpēc komponenšu tirdzniecībā abas puses ir ieguvējas.

Kā attīstīsies SSI Mechatronics? Kas ir jūsu mērķi?

SSI Mechatronics ir pierādījis sevi kā sekmīgu uzņēmējdarbības nozari, un tā uzmanības centrā ir vispasaules komponenšu tirgus. Ar aptuveni 70 SSI SCHÄFER pārstāvniecībām visā pasaulē sistēmu integratoriem var tikt sniegts labs lokālais atbalsts. Tiek turpināts darbs arī pie mērķa veicināt SSI SCHÄFER atpazīstamību kā komponenšu piegādātāja intraloģistikā. Kad SSI SCHÄFER būs kļuvis par zināmāko komponenšu piegādātāju starp sistēmu integratoriem, mērķis būs sasniegts. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs katru dienu strādājam smagi un ar lielu atdevi.

Arnolds Lancs, SSI SCHÄFER Centra attīstības un integratoru biznesa nodaļas viceprezidents

arnold_lanz.jpg

Komponenšu piegādātājs Jūsu intraloģistikas projektam

Mašīnu un iekārtu savienošanai SSI SCHÄFER piedāvā atsevišķas komponentes, kā arī sistēmas no plašā produktu portfeļa.

upd_35_ecom_1825x871.jpg

Kompānijas žurnāls UPDATE

Update 35

Nav atrasti atbilstoši ieraksti.

Kontaktpersona

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Tālruņa nr.: +49 2735 70-395 Adrese: lea.werthebach@ssi-schaefer.com