WAMAS® nodrošina caurskatāmību

Noliktavas vadības sistēma WAMAS®, ko izstrādājusi kompānija SSI SCHÄFER, savieno visas iekšējās loģistikas komponentes, lai izveidotu viedu sistēmu, kas kontrolē visus materiālu plūsmas, atlases un transportēšanas procesus noliktavā. Izmantojot šo sistēmu, noliktavas veiktspēju var precīzi pielāgot īpašajām tirgus prasībām, vienlaikus garantējot arī preču pieejamību. Turklāt WAMAS® pastāvīgi vāc informāciju par uzglabāto produktu atrašanās vietu, daudzumu un kvalitāti. Tas saskaņo šo informāciju un padara to pieejamu gan uzņēmumam, gan tā klientiem.