Big data effectief gebruiken

Data zullen ook in de interne logistiek een steeds belangrijkere rol spelen. Men heeft het niet voor niets over Big Data, enorme hoeveelheden data, die door in machines en installaties geïntegreerde sensoren en vanuit procesinformatie en talrijke andere bronnen worden gegenereerd. En dan wordt het lastig. “Men moet de gegenereerde hoeveelheid data in ogenschouw nemen en de rode draad vinden: Welke data zijn belangrijk en heb ik nodig?“, zegt Sven Göhring, hoofd Techniek bij KNV Logistik GmbH. “Dat is van essentieel belang, bijvoorbeeld voor predictive maintenance, het preventieve onderhoud.“

Bij Big Data gaat het dus om het effectieve gebruik. De hiërarchie van een traditionele productiestructuur moet worden vervangen door een verticale en horizontale data-integratie van alle bij de productie betrokken processen. Dat betekent dat data niet alleen op het niveau van de productie worden gebruikt, maar ook in andere onderdelen van het bedrijf. De beschikbaarheid van alle belangrijke data in realtime is een van de speerpunten van Industrie 4.0. Daarbij putten alle onderdelen van het bedrijf uit dezelfde bron.

Daarbij geldt echter als randvoorwaarde dat alle systemen binnen een bedrijf probleemloos met elkaar kunnen communiceren. “Tegenwoordig is het vaak nog zo dat verschillende systemen niet met elkaar kunnen communiceren”, beklemtoont Schmit. “We hebben daarom absoluut open interfaces nodig, want zonder continue en uitgebreide communicatie tussen de machine onderling en met de mensen zal de interne logistiek niet kunnen profiteren van de voordelen van de vierde industriële revolutie.”