Het gezicht van intralogistiek veranderen

In het verleden richtte digitalisering zich primair op algemene bedrijfsprocessen, zoals Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM). Digitalisering van productieprocessen was eveneens een belangrijk aandachtspunt. Het wordt echter steeds duidelijker dat een echte digitale transformatie alleen mogelijk is, wanneer magazijnoplossingen evenals interne materiaal- en goederenstromen worden aangepast aan de progressieve digitalisering. Om die Reden vormt “intralogistiek” een essentiële technologie, die een sleutelrol speelt bij het mogelijk maken van een geslaagde en complete digitale transformatie.