Human and Robotic

Intralogistiek en beschikbaarheid van goederen

Op het gebied van intralogistiek brengen deze ontwikkelingen met zich mee, dat goederenstromen steeds vaker gepaard gaan met gegevensstromen. Deze gegevens garanderen de noodzakelijke transparantie van de leveringsketens. Deze moeten als zodanig even consistent beschikbaar zijn als de goederen zelf. Dit is essentieel om klanten te kunnen voorzien van een realtime overzicht van de voorraden van de aanbieder; het stelt hen in staat om de status van hun bestelling altijd te kunnen inzien. Informatietechnologie wordt een steeds belangrijkere strategische factor, gelet op deze steeds complex wordende procedures op het gebied van intralogistiek. Er moeten ontelbare processen transparant worden weergegeven en gevisualiseerd in handmatige, semi-geautomatiseerde en volautomatische magazijnen.

De levensmiddelenhandel, met name online food retail (elektronisch bestelde boodschappen), brengt zeer specifieke en extreem hoge eisen aan intralogistieke systemen met zich mee. Het productpallet is dikwijls zeer groot en wordt bovendien constant uitgebreid. De klantstructuur is divers en varieert van internationale ondernemingen tot kiosken. De goederen zijn in principe zeer bederfelijk en kwetsbaar van aard. Als zodanig moeten de houdbaarheidsdata en batchnummers worden gevolgd en moeten de producten zelf extreem voorzichtig worden behandeld. Binnen deze sector worden vele kleine bestellingen met korte doorloop- en levertijden verwerkt. Daarnaast is er sprake van seizoens- en zelfs weekpieken in de vraag. Om deze uitdagingen met succes aan te gaan en de beschikbaarheid van de goederen te kunnen garanderen, zijn klanten aangewezen op een krachtig, maatwerk en bovendien schaalbaar intralogistiek systeem.