Megatrend neo-ecologie: meer dan alleen natuurbescherming

Neo-ecologie is veel méér dan alleen natuurbescherming of verzet tegen grote industrieconcerns. Duurzaamheid en efficiëntie zijn verweven in alle aspecten van economie, ecologie en sociale verantwoordelijkheid. Meer en meer consumenten kiezen voor “goede” merken en bedrijven die niet alleen maar een product aanbieden, maar ook een belofte om een bijdrage te leveren aan het leven van hun klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel.

Ontwikkelingen

  • Voor succesvolle bedrijven zijn milieubescherming, goede arbeidsvoorwaarden en gelijke loopbaankansen voor iedereen een vanzelfsprekendheid en zij zien zichzelf als een “goed bedrijf” dat zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij serieus neemt.

  • De klanten houden bij hun koopbeslissingen steeds meer rekening met de ethische en ecologische aspecten van producten en merken.

  • Gecultiveerde consumptie, zoals nu al te zien is bij koffie, thee, kleding en voedingsmiddelen, vervangt de klassieke “luxe statusartikelen".

  • Bedrijven houden al tijdens de productontwikkeling rekening met een duurzame productie en stellen in hun werving het voor de klant belangrijke aspect duurzaamheid steeds meer centraal als “added value”.