Uitdagingen voor de interne logistiek

Logistieke dienstverleners die nog aan de nogal starre en relatief eendimensionale manier van goederenopslag en -verzending vasthouden, zullen het in de nabije toekomst zeer moeilijk krijgen om concurrerend te blijven. Veel ondernemingen gebruiken al deels of volledig geautomatiseerde transportsystemen. Voor logistieke dienstverleners stelt zich dus de vraag welke stappen nodig zijn om de aansluiting niet te verliezen.

In de toekomst zal de koppeling van netwerken tussen data- en transportlogistiek een belangrijke rol spelen. Vooral in combinatie met het Internet of Things (IoT) zullen intelligente, zichzelf besturende voertuigen geautomatiseerde en flexibele logistieke oplossingen mogelijk maken die we op dit moment alleen nog maar kunnen vermoeden. Beschouwt men deze ontwikkeling vanuit het oogpunt van de e-commerce waar de gestaag groeiende productie gepaard gaat met steeds kleinere batchgroottes, dan zijn productiecentra zonder een flexibele en probleemloos functionerende transport-logistiek vanuit operationeel oogpunt nauwelijks levensvatbaar. De vierde industriële revolutie (trefwoord “Smart Factory") is dus alleen realiseerbaar, wanneer de grondstoffen, halffabrikaten en het gereed product met behulp van geautomatiseerde processen in de interne logistiek op het juiste moment op hun bestemmingspunt aanwezig zijn.

Deze inzichten hebben in de logistieke sector echter nog niet overal vast grond onder de voeten gekregen. “Het middensegment loopt niet voorop bij dit thema en wacht af wat de “groten” doen om dat vervolgens binnen enkele jaren of decennia te kopiëren", aldus de observaties van Thilo Jörgl. Maar in een tijd waarin de digitalisering in een enorm tempo doorzet, is dat volgens hem geen goede strategie. “Er zijn kleine bouwstenen zoals het predictive maintenance die kleinere bedrijven ook nu al probleemloos kunnen inzetten.”

Dat benadrukt ook Rob Schmit van SSI SCHÄFER: “Een moderne machine of installatie heeft meestal alle noodzakelijke elementen al aan boord. Daarmee heeft elk bedrijf, ongeacht de omvang, het fundament voor Industrie 4.0 al in huis.”