Afroepbare servicemonteurs

Wanneer onze monteurs het probleem op locatie zullen moeten verhelpen, omdat een storingsopheffing niet telefonisch of via het online onderhoud op afstand uitgevoerd kan worden, staat SSI SCHÄFER binnen de toegezegde korte reactietijd tot uw beschikking. Om dit mogelijk te maken hebben wij in al onze regio’s parallel meerdere servicemonteurs beschikbaar. En dat op meer dan 90 servicesteunpunten ter wereld. De storingsopheffing binnen uw bedrijf vindt snel, efficiënt en volgens vast gedefinieerde escalatiemechanismen plaats. Een uitgebreide rapportage sluit elke actie af en zorgt voor de noodzakelijke transparantie.

Profiteer van: 

  • De continue beschikbaarheid van gekwalificeerde servicemonteurs (24/7) van SSI SCHÄFER.

  • Een toegezegde, korte reactietijd

  • Een minimalisering van de storingsduur en daardoor een verhoging van de beschikbaarheid.

[---Error_NoJavascript---]