Magazijnstellingeninspectie

Magazijnstellingeninspecties - voor meer veiligheid in het magazijn
Op 1 augustus 2009 werd de norm EN 15635 “Gebruik en onderhoud van magazijninrichtingen” gepubliceerd. In combinatie met de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) regelt DIN EN 15635 de omvang en uitvoeringswijze van de controles van magazijninrichtingen. Omdat de exploitant van een magazijn verantwoordelijk is voor veilige arbeidsomstandigheden, dient hij zorg te dragen voor de veiligheid van zijn medewerkers en zijn magazijninrichting en voor de intacte toestand van de goederen in het magazijn.

Door ons dienstenaanbod op het gebied van magazijnstellingeninspectie minimaliseren wij de risico's die uitgaan van beschadigde magazijninrichtingen.

Inspectieplichtige stellingensystemen zijn:

Door de brancheorganisatie gecertificeerde magazijnstellingeninspecteurs
Onze eigen interne, door de brancheorganisatie gecertificeerde magazijnstellingeninspecteurs hebben de competentie en kwalificaties om deze inspecties uit te voeren en expertises af te geven.

De jaarlijkse inspecties vinden tijdens het lopende bedrijf plaats in de vorm van visuele controles. De resultaten worden in een protocol vastgelegd en het magazijn ontvangt inspectiestickers. Daarmee wordt aangegeven dat de eigenaar/exploitant alle veiligheidsrelevante maatregelen geïmplementeerd heeft. Systematische inspecties verhogen de veiligheid en scheppen besparingspotentieel. 

Uw voordelen in één oogopslag:

  • DIN EN 15635 regelt de omvang en uitvoering van controles van magazijninrichtingen

  • Jaarlijkse inspecties tijdens het lopende bedrijf

  • Eigen interne, door de brancheorganisatie gecertificeerde magazijnstellingeninspecteurs

  • Inspectiestickers

DOWNLOADS

Brochure Customer Service en Support EN

Uitgebreid levenscyclusbeheer en intelligente service voor uw installatie

589.5 KB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

[---Error_NoJavascript---]